Sobotna (s)ranja

September 25, 2017
Posted in News, Novice
September 25, 2017 Alenka

Pismo Andreje Lenarčiča, ki ga je 23.septembra 2017 poslal v objavo časniku Delo, in ki ga zagotovo ne bodo (smeli) objavili. Zato ga objavljamo mi!

DELO, 23. 9. 2017

“Nediplomatski Plenković potrdil strahove, da dialog ni mogoč. Zaradi škandala, ki si ga je v Združenih narodih včeraj privoščil hrvaški premier, je šokirana vsa slovenska politika.”

Spoštovani!

Dialog s sosedo ni potreben.

  1. Republika Slovenija se ni združila s Hrvatsko, marveč je vstopila v Jugoslavijo – nazadnje imenovano SFRJ – s svojimi deželami, ki imajo vse atribute države, vključno državno mejo.
  2. Republika Slovenija se je osamosvojila od SFRJ, ne od Hrvatske, ki je nastala šele 8. oktobra 1991.
  3. Tudi Sporazum o arbitraži določa, da nič, kar je nastalo/se pojavilo po datumu 25. 6. 1991 v zadevi državne meje RS nima nobenega pomena. (Enako slovenska Temeljna ustavna listina, ki govori o državni meji “v okviru”(!!!) SFRJ.)
  4. Živčnost in nediplomatska ravnanja južne sosede potrjujejo dejansko stanje, saj se ga sosedje dobro zavedajo. Če kdo, potem oni sami najbolje vedo, da so državne meje slovenskih dežel brez pripomb priznali, ko so s svojimi prijatelji – Hitlerjem, Musolinijem in Horthyjem – razglasili Nezavisno državo Hrvatsko. Državne meje Primorske, Krajnske in Štajerske so takoj priznali. Tudi mejo na Dravi (meja je na Dravi, ne na Muri! če je kdo “pozabil”!).

Imajo pa sosedje prav primerne partnerje na tej strani, ki tudi nočejo opaziti dejanskega stanja stvari. Dokler se pravno ne zaplete, to ni poseben problem. Ko pa se, pa nastopi težava, ki sliši na ime “nepravilno ugotovljeno dejansko stanje”, in ki podre vsako odločitev – tudi če se imenuje “Final Award”. Toliko bolj, ker imamo opravka s še enim pojavom: precedens, znanim zlasti v anglosaški pravni praksi, da se pri zamotanih primerih vedno sklicuje na poprejšnje odločitve. Zagreb je o meji s Slovenijo enkrat že odločil, in to na internacionalni ravni, pod pokroviteljstvom Italije, Nemčije in Madžarske, ki so kot okupatorji začasno upravljali s slovenskimi deželami.

K temu še pripomba: Očitno so okupatorji natančno upoštevali dejansko stanje stvari, oblastniki, ki smo si jih Slovenci sami izvolili, pa …

 

Andrej Lenarčič
poslanec prvega sklica
član Skupine za arbitražo