Spremembe Zakona o nadzoru državne meje in spremembe Zakona o varstvu javnega reda in miru

November 28, 2019
Posted in News, Novice
November 28, 2019 Alenka

Od RTV SLO smo dobili vprašanja glede predloga zakona, ki bo omogočil pregon oziroma omejitev delovanja t. i. vard ali vaških straž, in sicer spremembe Zakona o nadzoru državne meje in spremembe Zakona o varstvu javnega reda in miru.

V PS SNS odgovarjamo:

V sprejetem predlogu je kar nekaj nedoslednosti in neumnih ter nedodelanih osnov, na katerih temelji vse skupaj. Najprej se je treba zavedati, da je varovanje državne meje v domeni vojske, medtem ko zagotavlja policija red in varnost znotraj države. V predlogu to ni upoštevano, saj vojska nima nobenih pooblastil, da bi kakorkoli varovala državne meje, kar pomeni, da se vlada ne zaveda niti funkcije, kaj šele pomena vojske.

Kar se tiče t.i. »var ali vaških straž«, je njihova prepoved nesmiselna, saj se bodo na ta način umaknile v ilegalo. Namesto neumne prepovedi, bi bilo potrebno obe civilni varianti nadzora vključiti v delovanje policije, saj je na vsakem policijskem avtomobilu napisana številka za anonimno prijavo kršenja zakonskih predpisov, tudi tistih, ki sodijo v okvir kontrole državne meje in varovanje javnega reda in miru.

Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke predloga ne podpira, saj je skregan z logiko, zakonjem in zgodovinskimi osnovami slovenskega naroda za borbenost in neodvisnost, kakor v času 2. svetovne vojne ali kakor v času slovenske osamosvojitvene vojne.