Srečne dežele

November 11, 2019
Posted in News, Novice
November 11, 2019 Alenka

Delo je objavilo karto SREČNIH NEMŠKIH DEŽEL.

Dodajam karto NESREČNIH SLOVENSKIH DEŽEL (razmejitev med “avstrijskimi” in “slovenskimi” – posebej iz publikacije Univerze v Gradcu 1936).

NEMŠKE

SLOVENSKE IN AVSTRIJSKE (OGRSKA je enovita in nedeljiva)

MEJA DEUTSCHÖETERREICH in ILIRIJE (tako so takrat imenovali v Ljubljani razglašeno zvezo slovenskih dežel)

Vertikalno šrafirani otoki so predmet bodočih kompenzacij.

(Iz publikacije Univerze v Gradcu, 1936)

Tako, kot je šla Deutschösterreich v St. Germain, bi hkrati in z njo morale iti tudi slovenske dežele. Deutschösterreich – čeprav AGRESOR – je bila nemudoma priznana (samo “Deutsch” so morali odrezati). Je treba ugibati, ali bi bila priznana tudi zveza slovenskih dežel – ki je imela ENAKE USTAVNE PODLAGE, KOT AVSTRIJA! Toda današnjim podobni “strokovnjaki” so dejstva ignorirali in zapeljali Slovence v “balkansko sužnost”. Potem so pa kot prirepek delegacije srbskega kralja v Versaillesu jadikovali, in pri Wilsonu, ki je zahteval SAMOSTOJNOST (samoodločbo) NACIJ (ne pa PLEMEN) na mile viže moledovali: HOČEMO JUGOSLAVIJO. Seveda jih je poslal k vragu in se je zgodilo, kakor se je.

POZORNO JE TREBA POGLEDATI MEJO MED MADŽARSKO, ŠTAJERSKO IN HRVAŠKO. Črtkana linija – pri Varaždinu seže del preko Drave – to mejo je evidentiral Trianon 1920 – čeprav si Slovenci/Prekmurci z njo niso več mogli pomagati – stranki v postopku Trianona sta bili Madžarska in Kraljevina SHS … Šele z razpadom SFRJ je ta “trianonoska”meja, kot MEDDRŽAVNA, znova postala relevantna = SLOVENIJA – PREOSTANEK SFRJ (po 8. 10. 1991 Hrvatska).