STA: Vprašanja in odgovori!

April 2, 2022
April 2, 2022 Alenka

Slovenska tiskovna agencija je na nas naslovila cel sklop vprašanj, ki vam jih v celoti podajamo v nadaljevanju.

VOJNA V UKRAJINI

 1. Ali naj Slovenija pomaga Ukrajini vojaško in ji pošilja na pomoč tudi orožje ali naj poskuša ostati nevtralna?

Nikakor, Slovenija mora ostati nevtralna, morala bi pa ukiniti tudi vse sankcije, ki jih je sprejela proti Ruski Fereaciji.

 1. Ali naj Slovenija še dodatno okrepi sankcije proti Rusiji v primerjavi z EU ali naj jih zmanjša?

Sankcije proti Rusiji mora Slovenija odpraviti, saj moramo skrbeti za svoje ljudi, ne pa za profit Amerike.

 1. Ali naj Slovenija takoj ustavi nabave ruskega plina (oz. do kdaj naj to naredi) ali sploh ne?

Slovenija ne sme odpraviti dobave ruskega plina, če je ne bo, ji ne bo treba plačati v rubljih.

 

BEGUNCI/MIGRACIJE

 1. Ali podpirate pomoč Slovenije drugim državam, ki so obremenjene z begunci in če ja, na kakšen način (s finančno pomočjo, s preselitvijo beguncev v Slovenijo …)?

Nikakor ne. Dolg zaradi vojne gre na račun Evropske unije in Slovenija nima s tem nič.

 1. Ali naj Slovenija omeji število beguncev iz Ukrajine in če da, na koliko?

Zagotovo mora število omejiti, predvsem pa je potreben selektiven pristop. Menda je Slovenija poslala preko 100 zdravnikov v Ukrajino, ki jih nujno potrebuje. V Slovenijo je pribežalo kar nekaj ukrajinskih zdravnikov, ki bi pa morali ostati v njihovi domovini in pomagati svojemu narodu.

 1. Naštejte tri ukrepe, s katerimi bi zagotovili hitrejše azilne postopke in primernejšo ureditev postopkov za vse begunce.

Azilne postopke bi morali zaostriti, ne pa sproščati. Migranti v Slovenijo prinašajo le razkol, zlorabljajo socialne pomoči in jemljejo Slovencem.

 1. Ali naj Slovenija ohrani ograjo na mejah?

Absolutno.

 

JAVNE FINANCE 

 1. Ali po umiritvi razmer (covid-19, Ukrajina) razmišljate o korenitejših ukrepih za stabilizacijo javnih financ? Naštejte tri ukrepe/vire, s katerimi bi zapolnili nastalo vrzel v javnih financah?

Odprava sankcij proti Ruski Federaciji, omejitev pomoči zgolj na humanitarni material, izredni selektivni privzem migrantrov iz Ukrajine.

 1. Ali se zavzemate, da se zadolženost države postopno znižuje z gospodarsko rastjo? Kaj pomeni nevarnost inflacije?

Zavzemamo se za gospodarsko rast in zmanjševanje zadolževanje, inflacija pa je odvisna od splošne inflacije v Evropski uniji.

 1. Ali podpirate enoten plačni sistem v javnem sektorju ali bi bilo treba posamezne segmente iz njega izvzeti – če slednje, katere?

Podpiramo enoten plačni sistem, saj je Virantova ZUJF sistem plač popolnoma sesul.

 1. Ali podpirate aktualne stavkovne zahteve sindikatov javnega sektorja?

Ne.

 

DAVKI IN DRŽAVNO PREMOŽENJE

 1. Ali nameravate spreminjati zakon o dohodnini? Če da, na kakšen način?

Zakon o dohodnini je bil spremenjen pred kratkim in je ustrezen.

 1. Ali podpirate uvedbo davka na nepremičnine v tem mandatu? Ali podpirate progresivno obdavčitev praznih stanovanj?

Do neke mere seveda, vendar z premislekom.

 1. Ali podpirate načrtovan prenos celotnega premoženja na SDH oz. ali podpirate podaljšanje življenjske dobe DUTB?

DUTB se je slabo izkazala zato je smisel prenos premoženja na SDH.

 1. Ali ste za privatizacijo preostalega državnega premoženja (ali vsaj dela, ki je v strategiji predviden za prodajo) tudi s kotacijo na borzi?

Državno premoženje se ne sme prodajati kar tako, določene segmente je treba nujno obdržati.

 

PROMET

 1. Ali podpirate ustanovitev nacionalnega letalskega prevoznika?

Ne, saj smo ga imeli in smo ga zapravili oz. prodali. Za ustanovitev novega pa nimamo dovolj sredstev.

 1. Ali nameravate izboljšati okolju prijazno prometno povezljivost urbanih središč s podeželjem in tako razbremeniti mestne vpadnice? Naštejte tri ukrepe.

Seveda, v kolikor je to mogoče zaradi specifike slovenskega prostora.

 1. Ali se zavzemate za večji delež trajnostnega prometa?

Ne vem kaj točno naj bi bil trajnostni promet, vsekakor pa podpiram izgradnjo več kolesarskih stez.

 1. Kakšen delež električnih avtomobilov naj bi se po slovenskih cestah vozil do leta 2030?

Čim manjši, kajti električne avtomobile bodo kmalu nadomestili avtomobili na vodikov pogon.

 

DEMOGRAFSKI IZZIVI

 1. Ali načrtujete resnejšo pokojninsko reformo? Če da, naštejte tri ključne spremembe, ki jih načrtujete.

Sprememba pokojninskega sistema je nujna, vendar je odvisna od dogovorov med vsemi političnim strankam, zato parcialno naštevanje ukrepov nima smisla.

 1. Je demografski sklad kot je bil predviden v zadnjem zakonskem predlogu sploh primerna rešitev za izpad sredstev v pokojninski blagajni? Če ne, katere vire bi sami vključili?

Po našem mnenju da.

 1. Naštejte tri ukrepe za reševanje izzivov mlade generacije.

 Največji izziv je vsekakor sprememba izobraževalnega sistema, povezanost izobraževanja z gospodarstvom in zagotavljanje možnosti raziskovalnega dela.

 1. Kakšne ukrepe načrtujete za izboljšanje demografske slike Slovenije?

Normalizacijo pristopa k spolnosti.

 

SOCIALA

 1. Naštejte tri konkretne ukrepe, s katerimi bi znižali število ljudi, ki živijo pod pragom revščine.

Slovencem je treba zagotoviti višje dohodke,  pri tem pa ne smemo pozabiti na  stopnji izobrazbe in delovno dobo. Ne sme se dogajati, da prišlek iz tretjih držav z enim razredom osnovne šole in dvema letoma delovne dobe dobiti enako pokojnino, oz. podporo, včasih še višjo, kot Slovenc, ki je garal 40 let.

 1. Nameravate spremeniti sistem podeljevanja socialnih pomoči? Če da, naštejte tri konkretne spremembe, ki bi jih uvedli.

Seveda. Sistem prejemanja DSP je treba močno prevetriti, pregledati in presejati vse prejemnike DSP. Uvesti stroge ukrepe za preprečevanje zlorab, ter odvzeti DSP vsem špekulantom, ki  goljufajo sistem. Za prejemanje DSP je treba dati splošni pogoj, znanje slovenskega jezika.

 1. Ali zagovarjate princip pogojevanja podeljevanja finančnih socialnih pomoči?

Da, kot najbolj pomemben pogoj bi uvedli znanje slovenskega jezika.

 

TRG DELA

 1. Ali podpirate zvišanje osnovne plače na raven minimalne plače?

Da.

 1. Kako zapolniti vrzel med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela?

Zavodi za zaposlovanje bi počasi lahko začeli delati tisto za kar so bili ustanovljeni – ljudem pomagati do redne zaposlitve. Na zavodu je ogromno ljudi, ki so na trgu dela iskani. Zavod bi moral upoštevati svoje spiske, ter potrebo gospodarstva/delodajalcev in onemogočiti špekulacije prosilcev, vsaj običajno naredijo zgolj vse, da imajo finančne ugodnosti.

Zavodi bi morali bolj striktno in strogo upoštevati in delati na tem, da se vse tiste, ki odklonijo delo, ki je zanj ustrezno in primerno, izbriše iz evidenc zavoda in posledično na ta način ostanejo brez ugodnosti.

 1. Prekarno delo – nujnost ali nujna odprava?

Nujna odprava.

 1. Ali boste vključevali sindikate in delodajalce kot deležnika v vse pomembnejše odločitve?

Ne. Sindikati razmišljajo o parcialnih koristi, ne pa o koristi in dobrobitu delavcev.

 

OKOLJE/KMETIJSTVO

 1. Naštejte tri glavne izzive na področju okolja, ki jih je treba nujno nasloviti?
 • Povezati kmetijstvo z ekologijo.
 • Zagotoviti samooskrbo za vso Slovenijo.
 • Bolj je treba prisluhniti kmetom.
 1. Kateri pa so trije glavni ukrepi na področju krepitve samooskrbe s hrano?
 • Obvezen odkup slovenskih proizvodov.
 • Znižanje marž pri trgovcih.
 • Dovoljenje za uvoz proizvodov šele takrat ko zmanjka slovenskih proizvodov in pridelkov.
 1. Naštejte tri ukrepe, s katerimi se boste borili proti visokim cenam hrane/energentov?
 • Znižanje marž.
 • Sprostitev določenih ukrepov inšpekcijskih služb.
 • Omogočanje prostega trga za domače proizvode.
 1. Ali podpirate selektivno znižanje DDV?

Da.

 

ENERGETIKA

 1. Ali podpirate izgradnjo drugega bloka Nuklerarne elektrarne Krško?

Absolutno, vendar nikakor ne v sodelovanju s Hrvaško.

 1. Ali ste (v luči trenutnih negotovih razmer) za podaljšanje življenje dobe Teša6?

Ne.

 1. Ali podpirate nadaljnje postopke za gradnjo HE na srednji Savi?

Seveda.

 1. Ali ste naklonjeni oblikovanju tretjega energetskega stebra, ki temelji na OVE – če da, katerih OVE?

Smo za sončno in hidro energijo. Smo pa proti vetrnicam, ki so se pokazale kot slaba investicija, ter energetsko neustrezna gradnja v Sloveniji. Še posebej na območjih gozdov in obroku narodnih parkov, kar želijo nekateri izsiliti v okolici Slovenske Bistrice.

      5. Ali je Slovenija preveč odvisna od tujine pri oskrbi z energenti? Naštejte tri ukrepe za izboljšanje položaja.

Da. Naj Gen-I neha prodajati električno energijo NEK po nizkih cenah v skupno evropsko bazo in potem kupovati iz nje isto energijo nazaj po nekajkrat višji ceni.

 

NALOŽBE/DIGITALIZACIJA

 1. Ali boste okrepili naložbe in v katere sektorje?

Okrepili bomo v sektorje, ki prinaša razvoj in dobiček.

 1. Ali bo država kakorkoli sodelovala pri gradnji novih stanovanj – če da, po kakšnem modelu?

Država že sodeluje pri gradnji novih stanovanj. Napaka pa je, da se ta stanovanja delijo prišlekom iz tretjih držav, Slovenci pa ostanejo brez vsega.

 1. Naštejte sektorje/dejavnosti, ki so po vašem mnenju prednostni na področju digitalizacije in tehnoloških inovacij?

Digitalizacija je splošen proces na nivoju države, in nismo za delitev na preferenčne sektorje.

 

ZDRAVSTVO

 1. Ali je čakalne vrste v zdravstvu mogoče skrajšati? Če da, naštejete tri konkretne ukrepe.

Da, v prvi vrsti z dobro organizacijo zdravstvene službe, brez koruptivnih posegov in brez prijateljskih vezi.

 1. S katerimi ukrepi bi povečali dostopnost do osebnega zdravnika?

Najprej s povezavo kompletne zdravstvene strukture z istim informativnim sistemom, z prenehanjem administrativnega dela, ki zdravnikom jemlje čas in energijo in z uvedbo zdravstvenih kartic s kompletno anamnezo posameznika.

 1. Ali podpirate ukinitev dopolnilnega zavarovanja?

Da.

 1. Ali ste za krepitev javnega zdravstva znotraj javnozdravstvene mreže? Ali pa zagovarjate načelo, da denar sledi bolniku?

Javna zdravstvena mreža mora ostati, vendar mora biti omogočeno tudi privatna iniciativa na področju zdravstva.

 1. Ali bi v celoti preprečili t.i. dvoživke ali pa bi dopustili, da te delajo prek javnega zavoda?

T. i. dvoživke je treba odpraviti.

      6. Ali podpirate t. i. proračunsko varovalko za zdravstveno blagajno?

Ne.

 

IZOBRAŽEVANJE/ZNANOST

 1. Ali menite, da so učni načrti v osnovnih šolah neusklajeni in preobloženi/prezahtevni za posamično starost učencev?

Učni načrti v osnovnih šolah se popolnoma neustrezni in brez koncepta.

 1. Je slovensko šolstvo konkurenčno glede na zahteve mednarodnega okolja? Če ne, naštejte tri ukrepe za izboljšanje.

Slovensko šolstvo je treba spremeniti po celotni vertikali in dati poudarek na znanju in ne na ocenah. V šolah je obvezno treba izpostaviti razreda za izredno nadarjene in prenehati z učenjem po najnižjem skupnem imenovalcu.

 1. Je po vašem mnenju treba dvigniti sredstva za znanost in če da, na koliko (v % BDP) in s kakšno dinamiko?

Da, vendar v skladu s splošnim razvojem v državi.

 

MEDIJI/KULTURA

 1. Ali bi podprli spremembo zakona o RTV, po kateri v programskem in nadzornem svetu ne bi bilo več predstavnikov političnih strank?

Ne.

 1. Ali podpirate vladno financiranje STA na kos v skladu z junija 2021 uveljavljeno vladno uredbo o opravljanju javne službe STA ali pa bi jo umaknili?

Da, delovanje STA mora biti evidentno in transparentno.

 1. Ali podpirate krepitev financiranja javnih medijev v Sloveniji in če da, po kakšnem modelu?

Ne razmišljamo o tem.

 1. Katere bodo tri ključne prioritete na področju kulture v povezavi s sprejetim Nacionalnim programom za kulturo?

Kot prvo se naj črtajo goljufivi kvazi umetniki. Narediti evalvacijo umetniških programov določenih združb in prenehati financiranje tistih, ki sami sebe imenujejo umetniki, so pa prisesani na različne vrste finančnih virov.

 1. Ali se nameravate lotiti urejanja vprašanja nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi? Če da, na kakšen način?

Da – na različne načine, v okviru zdrave kmečke pameti.

 

BOJ PROTI KORUPCIJI

 1. Ali se vam zdi obstoječi zakon o integriteti in preprečevanju korupcije ustrezen in če ne, katere konkretne spremembe bi predlagali?

Ni ustrezen, KPK je potrebno ukiniti, saj je ne potrebujemo, imamo ustrezne zakone s katerimi lahko vse deviantnosti odpravimo.

 1. Ali boste, če boste izvoljeni v DZ in morebiti v vlado, sledili ugotovitvam nadzornih organov, kot so KPK, Računsko sodišče, Varuh človekovih pravic in Informacijski pooblaščenec?

KPK je treba ukiniti, ker je nekompetentna. Računsko sodišče je neustrezno, ker selektivno raziskuje primere. Varuh človekovih pravic naj se ukvarja s pravicami ljudi. Informacijski pooblaščenec naj preneha uporabljati politična merila pri obravnavanju primerov.

 1. Ali boste po morebitni izvolitvi pri imenovanjih na položaje sledili zgolj in samo strokovnemu znanju/kompetencam in ne politični barvi kandidatov?

V SNS na prvo mesto postavljamo kvaliteto in strokovnost.

 

PRAVOSODJE

 1. Ali je treba izboljšati delovanje sodstva? Če da, naštejte tri ukrepe.

Da, uvesti je treba kazensko odgovornost sodne veja oblasti, finančno odgovornost sodne veje oblasti in prepovedati trajni mandat v sodni veji oblasti.

 1. Ali spoštujete delitev oblasti na izvršilno, zakonodajno in sodno?

To je vendar jasno? Vprašanje je zelo nesmiselno.

 1. Ali menite, da kazenska in prekrškovna zakonodaja potrebujeta spremembe? Če da, naštejte tri ključne.

Seveda, med drugim je nujno treba skrajšati zastaralne roke, ter že prej omenjene tri zahteve.

 

POLOŽAJ SLOVENIJE V EU IN ORGANIZACIJAH

 1. Ali je Slovenija še del jedrne skupine držav EU?

Slovenija nikoli ni bila del jedrne skupine držav EU in tudi zdaj ni. To tezo jemljejo kot dejstvo zgolj v Sloveniji.

 1. Ali ste za poglabljanje evropske integracije? Če da, na katerih področjih?

Ne.

 1. Ali podpirate širitev EU? Če da, na katere države?

Ne. Saj bo pred naslednjo širitvijo Evropska unija razpadla.

 1. Ali zagovarjate dosledno spoštovanje vladavine prava in temeljnih vrednot EU? Ali podpirate postopke, sprožene proti Poljski in Madžarski zaradi očitanih kršitev temeljnih načel EU?

Nikakor ne. Poljska in Madžarska sta samostojni državi in nista odgovorni bruseljskim brokatom. Ne smemo pozabiti, da je ravno Poljska tista, ki brez zadržkov sprejema ukrajinske begunce, bruseljski birokrati pa sanjajo o tem, da jim EU ne bo pri tem pomagala.

 1. Ali podpirate širitev zveze NATO? Če da, na katere države?

Nikakor ne, smiselno bi bilo da Slovenija izstopila iz NATO.

 

ZUNANJA POLITIKA

 1. Ali so odnosi s sosedami po vašem mnenju boljši ali slabši kot pred 4 leti? Naštejte tri ključne teme, ki jih boste prioritetno naslovili v odnosu do sosednjih držav.

S Hrvati je treba rešiti vprašanje jedrskih odpadkov, ki jih Hrvati nočejo in tudi nočejo sodelovati pri vzdrževanju NEK. Izstopiti je treba iz arbitraže razsodbe. Ponovno je treba začeti pogovor o mej s Hrvaško, ki mora temeljiti na zgodovinskih dejstvih in na zavedanju da arbitražna razsodba ne velja, saj je bila narejena na napačno ugotovljenem stanjem.

 1. Ali so odnosi z glavnimi zaveznicami, kot so ZDA, Nemčija, Francija, Velika Britanija, boljši ali slabši kot pred 4 leti?

Naši odnosi z ZDA, Nemčijo, Francijo in Veliko Britanijo temeljijo na prikimavanju in izvrševanju njihovih zahtev.

 1. Ali naj Slovenija krepi in poglablja odnose s Kitajsko in/ali Indijo ali pa naj ostane bolj previdna in zadržana?

Krepitev je nujna.

 1. Ste naklonjeni kandidaturi Slovenije za nestalno članico VS ZN?

Mislim, da bo kandidatura sprejeta, saj bo ves zahodni blok glasoval proti Belorusiji.

 

OBRAMBA IN VARNOST

 1. Ali podpirate povečevanje izdatkov za obrambo? Kolikšen delež BDP naj se nameni za obrambo in kako hitro naj bi se to doseglo?

Najprej je potrebno spremeniti koncept obrambe in šele potem zagotoviti ustrezna finančna sredstva.

 1. Ali boste izpeljali trenutno načrtovane investicije v vojsko ali bi katero od njih ustavili?

Sistem investicij je potrjen v državnem zboru in to je dejstvo.

 1. Od kje po vašem mnenju preti glavna grožnja Sloveniji in njeni varnosti?

S strani NATO pakta saj bo zaradi ameriškega izsiljevanja Slovenija plačevala bistveno višje cene za energente, hrano, industrijske proizvode. Ceno pa bo diktirala Amerika.

 1. Se zavzemate za ponovno uvedbo naborniškega sistema?

Absolutno da.

 1. Ali bi zamenjali ljudi na ključnih mestih v varnostnih strukturah (Policija, Vojska, Sova)?

Da.

, ,