Stališče SNS o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje

July 12, 2019