Strokovni debili, seveda slovenski

July 8, 2019
Posted in News, Novice
July 8, 2019 Alenka

V oddaji na TV Slovenija (4. 7. 2019) so znova prodajali nebuloze. Blebetali so o “kronovinah” (na posnetku ekrana), zemljevid pa prikazuje habsburške dedne deżele, ki so po ustavi 1867 skupaj s preostalimi vojvodinami in kraljestvi Cislajtanije in Kraljevino Ogrsko sestavljale habsburško monarhijo. Da te dedne dežele niso bile “kronovine” pove poleg ustave 1867 tudi cesarjev manifest z dne 8. 10. 1918, ki natančno definira “dežele ogrske krone” – torej kronovine, dežele, ki so podrejene ogrski kroni in v nasprotju z deželami Cislajtanije, ki so bile subjekti z lastnim vladarjem,  nimajo  lastne subjektivitete (niti avtonomije!). 

Poimenovanje slovenskih in drugih dežel Cislajtanije “kronovine” ni le zgodovinski in pravni diletantizem, izmišljotina, marveč je tudi žalitev, saj so bile cislajtanske dežele od začetka subjekti internacionalnega prava, vsaka s svojim lastnim suverenom, medtem ko so pokrajine v Kraljevini Ogrski bile upravne enote pod oblastjo “krone” (ene, in to ogrske!), zato kronovine, Kronländer, kronske dežele. Blebetači s čvekanjem na pamet izpričujejo svojo intelektualno insuficienco, ki jo zaman poskušajo prikriti z zvenečim akademskim šavjem, z učinki svojih nebuloz pa povzročajo silno škodo državi, kar se je pokazalo še posebej uničujoče pri arbitraži, kjer so isti kujoni natresli goro laži, izmišljij in smešnic, čemur se je tribunal komaj prikrito posmehoval in je katastrofalen izplen milijonske avanture pravnih ignorantov neposredna posledica vsebine memoranduma …