June 23, 2020 Alenka

Na virtualnem zasedanju Parlamentarne skupščine SEEPC, dne 24. 6. 2020, bodo govorili na temo »Obeti za regionalno sodelovanje v obdobju po pandemiji:čas za večjo povezanost«

Na zasedanju bi moral sodelovati tudi vodja PS SNS g. Zmago Jelinčič Plemeniti, a so njegovo udeležbo zadnji hip odpovedali.

Tekst, ki ga v Državnem zboru niso odobrili, tako da je ostal zgolj na papirju.
 
  
GOVOR ZMAGA JELINČIČA PLEMENITEGA NA VIRTUALNEM ZASEDANJU PARLAMENTARNE SKUPŠČINE SEEPC
24. 6. 2020
 
 
»Obeti za regionalno sodelovanje v obdobju po pandemiji:čas za večjo povezanost«
 
 
Izzivi jugovzhodne Evrope nas vse pogosteje postavljajo pred nove preizkušnje. Po Brexitu, migrantski krizi, naraščajočemu ekstremizmu in terorizmu  smo se soočili še s pandemijo COVID-19 in ponovno naraščajočemu migrantskemu valu.
 
Zato bi se uvodoma zahvalil parlamentu Kosova za opravljeno delo v času predsedovanja parlamentarni skupščini SEECP, ki je potekalo v novih in izrednih okoliščinah.
 
Nova realnost je izpostavila velik pomen spoštovanja zavez, dobro sosedskih odnosov, solidarnosti, predvsem pa sodelovanje in povezovanje vseh partnerjev na enakovredni osnovi, kar še zdaleč ni doseženo. Ponovno je pokazala, da je zagotavljanje stabilnosti v regiji predpogoj za stabilnost celotne Evrope, zato menim, da je temu vprašanju potrebno v prihodnje namenjati posebno pozornost in podporo.
 
Slovenija sledi cilju krepitve in poglobitve odnosov z državami zahodnega Balkana in poglobitve regionalnega sodelovanja med njimi ter podpore in vključitvi držav zahodnega Balkana v evroatlantske integracije.
 
Širitev Evropske unije ne sme biti sama sebi namen, ampak premišljena poteza, ki je pomembna za našo notranjo varnost in stabilnost.
Širitvena politika se mora izvajati s previdnostjo in razmislekom, upoštevajoč tudi internacionalno-pravne in politične diskurze ožje in širše okolice.
 
Slovenija zato pričakuje, da nadgrajena širitvena metodologija ne bo zgolj črka na papirju, ampak bo predstavljala novo fazo v odnosih med Evropsko unijo in regijo.
 
Naše aktivnosti pa so usmerjene tudi v spodbujanje dobrih medsosedskih odnosov, ob upoštevanju vseh pozitivnih in negativnih dejavnikov, poudarjanje pomena učinkovitega reševanja odprtih bilateralnih vprašanj z upoštevanjem internacionalno-pravnih dogovorov in zavez in krepitev sodelovanja v okviru številnih regionalnih pobud in procesov, ki pa ne smejo biti odrinjeni na stran ali celo prepovedani. Sem spada tudi SEECP, ki prinaša številne koristi tako za regijo kot za vse njene prebivalce.
 
Učinkovito upravljanje, koordinacija in sodelovanje med različnimi organizacijami in regionalnimi mehanizmi je namreč pomembno prav zaradi sinergij in dodane vrednosti, ki jih lahko dosežemo, saj imajo velik potencial povezovanja.
Pri tem pa ne smemo zanemariti internacionalno-pravnih in zgodovinskih dejstev ter regionalnih posebnosti. Večja makroekonomska stabilnost, pospešitev strukturnih reform in zagotavljanje ugodnega investicijskega okolja so možne zgolj ob upoštevanju vseh teh dejavnikov.
 
Pandemija COVID-19, ki nam je naložila, da se moramo poleg spopadanja z njenimi posledicami osredotočiti tudi na premoščanje razvojnih vrzeli med regijo in EU, pa ni edini problem. Vedno večji oziroma največji problem regije in EU je naraščajoči migrantski val, katerega reševanja se vsi izogibajo.
Glede celovitega gospodarskega in investicijskega načrta, ki ga EU napoveduje za letošnjo jesen pa je potrebno poudariti, da ga Slovenija v osnovi podpira, vendar pa bo potrebno ta načrt v veliki meri še pojasniti, popraviti, spremeniti, dodelati.
 
Spoštovani.
 
Slovenija bo predsedovala Svetu EU v drugi polovici leta 2020/2021. Priprave na predsedovanje so že v polnem teku, ob tem pa bi vas želel seznaniti, da bo ena od nalog prav področje zahodnega Balkana.
 
Prednostne naloge, ki jim v okviru predsedovanja želimo nameniti največ pozornosti se bodo nanašale na trajnostni razvoj, gospodarsko oživitev, pravno državo ter varnost v soseščini, regiji in širše. Načrtovane cilje pa bomo v luči nove realnosti tudi temu ustrezno prilagodili.
 
Hvala.