Učna ura za slovenske kvazi pravnike in kvazi zgodovinarje

July 6, 2017
Posted in Državnost
July 6, 2017 Alenka

Zagreb stalno zavrača odločitev arbitraže češ, da zanj ni nič zavezujoče kar je bilo sklenjeno. Pravilno!!! Res je, da Hrvaška ni bila stranka v postopku, ampak tega naši malinovci niso ne videli ne razumeli.  Res je, da členi sporazuma določajo, da se mora uporabiti internacionalno pravo, ampak tega naši malinovci (in malinovke) niso ne videli ne razumeli. Res je, da je mednarodni pravno veljavni akt Manifest cesarja Karla, na katerem temelji tudi današnja Zvezna republika Avstrija, ampak tega še posebno naši malinovci ne poznajo ali pa se iz njega norčujejo. Še cela vrsta takih »res je« obstoji, pa o njih drugič.

Zdaj pa k temu, kako bi pameten (le redek naš) pravnik vzel Hrvatom in arbitražnemu tribunalu vse orožje iz rok tudi na drug način.

Leta 1941 so kockasti ustanovili tako imenovano neodvisno državo Hrvaško, ki je s sosedi podpisala sporazume o mejah napram slovenskemu ozemlju. Seveda so bili ti sporazumi podpisani z Nemčijo,  Madžarsko in italijo, torej z okupatorji, ki pa so točno določali kje je slovensko, sicer okupirano, ozemlje.

Torej gospodje Hrvatje, pa pojdimo na pogovore o poteku meje, seveda glede na zadnje veljavno internacionalno pravno relevantno stanje. Tudi v Zagrebu imajo to stanje v svojih arhivih, saj so leta 1941 rade volje uradno, z meddržavnimi dogovori – pogodbami državne meje slovenskih dežel priznali!

Tega dejstva noben upravni akt znotraj enovite Socialistične federativne republike Jugoslavije ni odpravil ali spremenil. »Notranji pravni akti na internacionalni ravni nimajo nobenega učinka« je izjava, ki jo je poudarjeno ponovila na javni TV vodilna v zadevi arbitraže, prof. dr. Mirjam Škrk.

Žal kakor kaže tudi svoje izjave ni ravno razumela. Pač na pamet naučeni citat iz knjige Hrvata Andrassy Juraja »Međunarodno pravo«.

Časopis Slovenec je 20. maja 1941 objavil članek o določitvi meje med Italijo in Neodvisno državo Hrvaško. Italijani so točno vedeli kje je slovensko ozemlje, česar pa niso hoteli vedeti slovenski medvojni in povojni komunisti, niti ne naši »osamosvojitelji« (še posebej ne Bavčar), niti ne naši »strokovnjaki« v arbitražni ekipi, arbitražnega tribunala pa to sploh ni zanimalo. Sami niso iskali razlag in dejstev, sprejeli so zgolj tisto kar so dobili na mizo od naših malinovcev.

    

V sredo, 9. julija 1941, je Slovenec objavil člančič v katerem je označena meja med deželo Kranjsko in Neodvisno državo Hrvaško. Okupatorji Italijani so vedeli, da je imela dežela Kranjska status države in da so njene meje določene in nikdar spremenjene. Tega pa ne vedo naši pravniški škrici, saj se tega na univerzi dr. Edvarda Kardelja niso učili. Meje dežele Kranjske tudi danes še vedno obstajajo in moramo jih upoštevati. Zato je tudi nujno potrebno razdeliti Republiko Slovenijo na pokrajine po principu nekdanjih slovenskih dežel, ki do imele status držav: Kranjsko, Štajersko, Primorsko , Koroško in Pomursko. Nikakor pa ne dovoliti drobljenje Slovenije na nekakšne regije po komandi takih ali drugačnih komunistov.

 

»Meje med Hrvaško in Nemčijo določene« piše Slovenec 15. maja 1941. V podnaslovu lepo piše, da se ta meja v glavnem strinja z nekdanjo slovensko – hrvaško mejo. Besedici »v glavnem« pomenita, da so Nemci nekatere vasi priključili Hrvatom, kar pomeni da so bili tudi Hrvatje okupatorji na slovenski zemlji. To pa se še danes vztrajno skriva in celo zanika. Enako kot se zanika, da so bili Hrvatje, pod hrvaško komando agresorji na Slovenijo leta 1991. V članku je opisana tudi meja z Ogrsko, torej z Madžarsko. V tem delu je jasno da je k slovenskemu ozemlju sodil ves trikotnik od nekdanje meje socialističnih republik do sotočja Drave in Mure. Čakovec je bilo namreč slovensko mesto, vse do leta 1929, ko so ga naši klerikalci v Beogradu podarili Hrvatom.

Pod sliko ustaškega zločinca Pavelića na obisku pri njegovih gospodarjih v Rimu je kratek članek, ki točno govori kje je meja med Ogrsko, torej Madžarsko in NDN. To je tudi današnja naša meja, pa lahko kockasti skačejo do stropa, naši (nekateri) še naprej ližejo rit kockastim, gospodje v Haagu pa štejejo judeževe srebrnike. Časnik Slovenec je to objavil 25. maja 1941.

Dne 15. maja 1941 so kockasti ponovno odkrili krono kralja Zvonimira, za katerega Srbi pravijo da še zdaleč ni hrvaški ampak da je srbski kralj. Pa pustimo. 17. Maja 1941 je časnik Slovenec objavil o tem daljši prispevek, v katerem je napisal, da je minister Budak izjavil, da bo Pavelićeva  Hrvaška večja kot je bila kdaj koli v zgodovini. Danes je po zaslugi komunistov iz leta 1945 in našega predsedstva iz leta 1991, ter veleumnih pravnikov iz leta 2017 še bistveno bistveno večja.

Vprašajmo se ali je mogoča rešitev?  JE !!! Najprej zamenjati tole vlado, potem ponovno spraviti Slovensko nacionalno stranko nazaj v parlament in nato na internacionalne inštitucije vložiti zahtevo za revizijo na osnovi NAPAČNO UGOTOVLJENEGA DEJANSKEGA STANJA!

Članki so na voljo tudi v pdf obliki:

Učna ura za slovenske kvazi pravnike in kvazi zgodovinarje