Uporaba očiščenih voda iz centralnih čistilnih naprav – pobuda vladi

August 21, 2022 Slovenska nacionalna stranka

Slovenska nacionalna Stranka
Bleiweisova cesta 13, Ljubljana

V Ljubljani, 21.08.2022

Vlada Republike Slovenije

 

Poleti se soočamo s sušnimi obdobji zaradi katerih se uporabnikom tudi prepoveduje uporabo vode za zalivanje vrtov in namakanje kmetijskih površin.

Občine Izola, Ankaran in Mestna občina Koper za čiščenje odpadnih voda, ki pritečejo po kanalizaciji, gošč iz malih čistilnih naprav in greznic, uporabljajo Centralno čistilno napravo Koper v Serminu.

Iz te naprave po končanem procesu čiščenja odteka očiščena odpadna voda, ki se preko kanala za dezinfekcijo in iztočne kanalizacije izteka v morje.

Glede na to, da se zaradi pomanjkanja vode na Rižanskem območju ljudem prepoveduje zalivanje vrtov in namakanja kmetijskih površin, v Slovenski nacionalni stranki predlagamo Vladi Republike Slovenije, da uredi področje odvajanja očiščenih voda iz čistilnih naprav, ki naj se jih uporabi za zalivanje in namakanje ne pa da se jih odvaja v morje.

Zmago Jelinčič Plemeniti
predsednik

, , , , , , , ,