Ureditev razmer na področju sodne veje oblasti.

February 20, 2022
February 20, 2022 Alenka

Star rimski pregovor pravi, da ne išči pravice na sodišču, kar vsekakor velja za slovenski prostor. Obisk sodišč v Sloveniji je mučno početje, a smo kljub temu narod, ki se rad toži. O tem, da se prah na sodnih spisih že leta nabira je že nekaj časa znano, smo pa v zadnjem času bili soočeni tudi s tem, da je vprašljiva tudi izobrazba tistih, ki izdajo sodbo v imenu ljudstva. Zato ni niti čudno, da se nekateri procesi na slovenskih sodiščih vlečejo kot jara kača. Po drugi strani pa je na Evropskem sodišču bilo že prevečkrat določena odškodnina, ki jo je Slovenija morala plačati zaradi nerazumnih dolgih rokov. Nedopustno je, da se nekatere zadeve vlečejo po sodiščih tudi po več let. Ljudje v tem času marsikaj pozabijo, dokazi se izgubijo in sodba na koncu ni realna, za napačno odločitev pa ne odgovarja nihče.

V Slovenski nacionalni stranki se striktno zavzemamo za:

  • odpravo trajnega mandata sodnikov in tožilcev, ki skupaj z njihovo absolutno imuniteto omogoča politizacijo njihovega dela, obenem pa nestrokovno, nekoncizno in s pozitivno zakonodajo neusklajeno odločanje;
  • da se status sodnikov in tožilcev izenači s statusom sodnikov v EU (npr. ZRN) z uvedbo kazenske in finančne odgovornosti, da se izognemo političnim pritiskom na sodišče in tožilstva;
  • da se skrajša zastaralni rok, torej rok, ki ga ima tožilstvo, sodišče in policija na voljo, od storjenega dejanja do podane sodbe.
,