Ustno poslansko vprašanje v zvezi državno proslavo ob 500-letnici rojstva Adama Bohoriča

June 12, 2020
June 12, 2020 Alenka

Spoštovani minister! Iz koledarja državnih proslav, ki ga pripravlja in objavlja Služba za državne proslave pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, je razvidno, da bo letošnja državna proslava dneva reformacije 30. oktobra v Lendavi. Glede na to, da letos mineva 500 let od rojstva prvega slovničarja slovenskega jezika in protestantskega šolnika, ki je bil rojen v okolici Brestanice pri Krškem, bi pričakovali, da bo ta proslava v Krškem. V zvezi s tem so se namreč predstavniki občine Krško in Kulturnega doma Krško že v lanskem letu obrnili na prejšnjega ministra Zorana Pozniča, vendar pravega odgovora na to pobudo niso dobili. Kot je znano, so s Posavjem povezani vsi trije izmed velikih mož iz obdobja protestantizma in slovenske kulture – Trubar, Bohorič in Dalmatin, zadnja dva pa celo izhajata oziroma sta bila rojena na območju današnje občine Krško. Že v januarju letos so se v Posavju začeli vrstiti dogodki in aktivnosti v okviru Bohoričevega leta, katerih namen je osvetliti pomen Bohoričeva dela in njegove vloge v slovenski kulturni zgodovini. Po krajši prekinitvi zaradi epidemije korona virusa se prireditve nadaljujejo.

V zvezi s tem postavljam vprašanje in dajem ponovno pobudo, da bi letošnja državna proslava od dnevu reformacije bila posvečena 500- letnici rojstva Adama Bohoriča in bi potekala v Krškem.

Hvala za vaš odgovor.

Dušan Šiško, poslanec