Ustno poslansko vprašanje v zvezi s postopki za izgradnjo hitre ceste Hajdina – Ormož

June 12, 2020
June 12, 2020 Alenka

Spoštovani minister, sprašujem vas v zvezi z izgradnjo hitre ceste Hajdina – Ormož. Arso je za odsek Markovci – Gorišnica že novembra 2018 izdal sklep, da je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Dars je naročil izdelavo presoje vplivov na okolje, ki naj bi bila izdelana do konca leta 2019. Dars je sporočil, da je vlogo na Ministrstvo za infrastrukturo poslal 7. 2. 2020. Integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje vodi Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za prostor.

Zanima me, ali je bila Darsova vloga popolna? Ali je bil Dars pozvan k dopolnitvi vloge in na kaj se je ta dopolnitev nanašala? V kakšni fazi je reševanje vloge in kdaj bo znana odločitev o vlogi?

Arso je že davnega leta 2001 izdal okoljevarstveno soglasje za odsek Gorišnica – Ormož.

Kaj konkretno je bilo do sedaj narejenega na tem odseku hitre ceste? Arso do januarja letos še ni prejel vloge za izvedbo predhodnega postopka za odsek Ptuj – Markovci. Ali je bila na Arso že vložena vloga za izvedbo predhodnega postopka za odsek Ptuj – Markovci?

Hvala za vaš odgovor.

Jani Ivanuša, poslanec