V razmislek pametnim

May 14, 2018
Posted in News, Novice
May 14, 2018 Alenka

V razmislek pametnim (reakcija Andreja Lenarčiča na oddajo)

Na Aljazeera teče oddaja (1700) o problemih Makedonci /Albanci. Zelo pametne pripombe in misli:

ALBANCI nikakor ne ogrožajo Makedocev, ker imajo popolnoma različno kulturo in jezik.

MAKEDONCE ogrožajo BOLGARI IN SRBI, ker imajo zelo podobne jezike in kulturo.

Z Bolgari in Srbi imajo Makedonci tudi izkušnje zatiranja in osvajanja. Z Albanci nikoli ni bilo sporov kaj šele vojne.

Je pa edini problem za Makedonce nataliteta, ki se lahko razreši samo z rastjo nacionalne samozavesti in organiziranosti države, zato je nujna neka oblika federacije, da izginejo strahovi, ki so odzunaj votli notri jih pa ni. Spore je generirala defektna domača politika v kombinaciji s preračunljivostjo sosedov!

NEVERJETNO: KOT BI POSLUŠAL KRITIKO SITUACIJE V SLOVENSKIH DEŽELAH!

Lakotni sosedje (zlasti z one strani Kolpe in Sotle, (od koder je stoletja prihajal le rop, požig, pomor!!!), so uspešno plasirali med slovensko ljudstvo – državljane slovenskih dežel Primorske, Krajnske, Štajerske, Koroške in Slovenske krajine onkraj Mure – floskulo, kako strašno jih zatirajo NEMCI (zanimivo, da laške agresije nikoli niso problematizirali – imeli so pač od nekdaj skupne interese na Jadranu!) in k temu dodajali neko izmišljeno brezpravnost in suženjstvo. Pa so slovenski državljani slovenskih dežel v tisoč in več letih STRAŠNEGA NEMŠKEGA NASILJA bili v srčiki Evrope, na čelu kulturnega razvoja, udeleženi pri oblasti, upravi, kulturi, ideologiji (v samem vrhu Lutrove reformacije!), znanosti in umetnosti … Tako strašno so nas Nemci zatirali in uničevali, da smo ves čas ohranjali in razvijali svoj jezik in kulturo, nazadnje pa kronali svoja prizadevanja, da prevzamemo delež pri upravljanju svojih dežel z RAZGLASITVIJO ZVEZE SLOVENSKIH DEŽEL dne 31. 10. 1918 – dogodek, postavljen na ustavni podlagi, enako kot sočasna razglasitev zveze nemško govorečih dežel na Dunaju! Kljub temu, da so plačanci južnih sosedov  nastanek nove slovenske DRŽAVE ignorirali in prepustili načrtni intenzivni pozabi in prikrivanju, so Slovenci to razglasitev svoje države (ki so jo manipulanti zvijačno “ujedinili sa Srbijom” že čez en mesec) praznovali na dan 31. oktobra celih deset let – vse do leta 1928 !!!!! Šele tedaj so na ukaz s to prakso morali prenehati in se je slavilo “ujedinjenje” 1. 12. 1918 …

Očitno spretno podtaknjeno flavzo o “Slovencih – hlapcih” so lakotniki z vseh štirih strani neba spretno izkoristili. Predvsem nevtralizirali NACIONALNO SAMOZAVEST SLOVENCEV tako, da so jim spodrezali korenine – prečrtali zgodovino in naphali glave – začenši z otroki v šoli – z usmerjenimi flancarijami. Nazadnje so še nacijo in državo “ustvarili iz nič”, ki se je prikotalila iz host po koncu druge vojne in s pomočjo Sovjetije zasedla prostor, ki so ga očistili okupatorji, domači norci/plačanci in nazadnje zmagovalci z decimiranjem in sprotnim nadomeščanjem populacije.

Če vse slovenske izgube v znani zgodovini tako na hitro zložimo, so daleč najmanj doprinesli “strašni nemški sovražniki” (in naj obojestranske koristi ta hip zanemarimo!). “Bratje z juga” pa so odnesli daleč največji delež pri poškodovanju slovenske nacionalne mase. Že omenjeni Lahi jim dobro “držijo štango”!!! (Ve se – že prej omenjeni “posebni jadranski interesi” jih družijo z “ondotnimi”!!!). IMAJO TOREJ V MAKEDONIJI PRAV: NAJPREJ JE TREBA RESNICI POGLEDATI V OČI IN SPOZNATI, KDO JE PRAVI SOVRAŽNIK! Drži za Slovence povsem enako, kot za Makedonce. Gre za podoben  sindrom: Umanjkanje NACIONALNE SAMOZAVESTI, neizdelana / “sovražno prevzeta” / podtaknjena podoba lastne zgodovine in državnosti, prepredenost s prodanci in plačanci vseh sort in ravni.

Kakor Makedoncev ne ogrožajo Albanci, ki imajo popolnoma drug jezik in kulturo, Slovencev niso ogrozili Nemci – s povsem drugačnim jezikom, pa tudi v kulturi smo jih prej prekašali kot ne. (Samo rektorjev dunajske univerze je bilo nekaj deset !!!! Gallusa ne poseka nihče, jezikoslovca Miklošiča – tudi rektorja – prav gotovo nobeden. Vega, Kopitar, Stefan, protestanti —- vse v samem kulturnem vrhu Evrope).

V TISOČ IN VEČ LETIH USPEŠNEGA SOBIVANJA Z NEMCI SMO – KOT NAVEDENO – OHRANILI (IN RAZVILI) SVOJE KULTURNE, NACIONALNE IN POLITIČNE ATRIBUTE, SAMO SLABO STOLETJE “REŠITVE NA BALKAN” NAS JE OROPALO POLOVICE PREBIVALCEV, POLOVICE TERITORIJA, VEČJI DEL GOSPODARSKEGA POTENCIALA IN POPOLNOMA OKUŽILO JEZIK IN KULTURO PREOSTANKA. TAKO ZELO, DA NITI Z 26. 6. 1991 OSAMOSVOJENO, ŽE 31.10.1918 RAZGLAŠENO ZVEZO SLOVENSKIH DEŽEL NISMO ZNALI IN NIMAMO KAJ POČETI – ŠE TISTO, KAR NAM TUJCI DOTLEJ NISO POBRALI (ALI SMO SAMI ZMETALI STRAN) SMO USPEŠNO ZAPRAVILI – PREMOŽENJE, OSTANKE KULTURE IN LJUDI … IZ BLEŠČEČEGA DRŽAVNOSTNEGA FENOMENA SMO PADLI NA RAVEN OSKUBLJENE KOKODAKAJOČE POMILOVANJA VREDNE KURE.

Edina razlika med Makedonci in nami je v tem, da Makedonci imajo šanso – to pa zato, ker jih nacija, ki ima popolnoma drugačno kulturo in jezik za svojo lastno promocijo potrebuje in jim bo pomagala razviti lastno nacionalnost. Naši JUŽNI sosedje pa potrebujejo le MERCATORJE … Slovencev in njihovih DEŽEL pa nič več, saj so z našo pomočjo dodobra izkoristili DRŽAVNOST SLOVENSKIH DEŽEL (ker lastne niso imeli!) v svojih (DOSLEJ USPEŠNIH) prerivanjih za prevlado na Balkanu s Srbi (in “mejo na Karavankah” so že zakoličili s Stepincem NA SAMEM SIMBOLU SLOVENSTVA – TRIGLAVU! Kot lovec, ki upleni dolgo zasledovanega trofejnega medveda, stopi ustreljeni žrtvi za vrat …).