Velja prebrati

August 20, 2020
Posted in News, Novice
August 20, 2020 Alenka

VELJA PREBRATI (in “prijatelja” opozoriti, da bi lahko povedal SAMO  resnico, in bi celo GENOCID opazil, ne samo “teritorialno prikrajšanost”…): . Dne 20. 8. 2020 berem na MMC TVS:

Orban je še dejal “. . . so vsi kraji, ki so zapisani na spomeniku, dediči države, ki jo je ustvaril Štefan I. Ogrski. “Sto let po porazu v prvi svetovni vojni in trianonski pogodbi sedaj stojimo na odru evropske zgodovine kot zmagovalci preživetja. Ni drugega ljudstva na svetu, ki bi lahko preživel takšno obdobje stotih let,” je dodal.

Mirovno pogodbo so 4. junija 1920 v palači Grand Trianon pri Versaillesu sklenile antantne sile in njihove zaveznice na eni strani ter Madžarska kot naslednica poražene Avstro-Ogrske na drugi, veljati pa je začela 31. julija 1921. Madžarska je izgubila dve tretjini ozemlja, za mejo pa je ostalo več kot tri milijone Madžarov. Iz trianonske pogodbe izhaja tudi današnja meja med Slovenijo in Madžarsko.

To piše MMC TVS.

Ker so dejstva vedno izjemna redkost in se o vsem pripoveduje na podlagi mnenj in interpretacij, velja tudi na to temo povedati nekaj DEJSTEV !!!! (ki govorijo sama zase):

Madžarska leta 1997:

93.033 km2

10 161 000 prebivalcev

Madžarska /Ogrska /Translajtanija v okviru AO 1910:

Translajtanija vsa:

324.762 km2

18 264 533 prebivalcev = od tega Madžarov: 9 944 627

Orban se glede teritorija ni zlagal: tretjina teritorija Ogrske v AO je 108.254 km2  in ni daleč od sedanje površine: 93.033. Velja pa upoštevati, da vsaj na polovici celotne površine niso živeli Madžari, marveč Slovenci, Hrvati, Srbi, Slovaki, Nemci, Rusini, Sinti, Roma in Romuni.

Pretirava / laže pa, da je “za mejo ostalo več kot 3 (tri) milijone Madžarov. Ne bo se izšlo: 1910 je bilo VSEH Madžarov 9 944 533, leta 1997 pa 10 161 000.  Torej enako število.

Izgubila je Budimpešta “le” “dve” tretjini teritorija – ki pa etnično ni bil madžarski, le upravljali so z njim. Teritorialne homatije se torej niso dogajale na račun madžarske etnije! (meja današnje Madžarske se zelo natančno prekriva z etnično v času AO) “Izgubili” so sicer ozemlja, ki so jih upravljali tisoč let (pol tega časa so večino zasedali Turki), prebivalstvo pa je ostalo “na svojem” v skoraj enakem številu.

Tu se srečamo z ugotovitvijo, ki pa odpre vprašanje “genocida”: Madžarov bi moralo biti vsaj dvakrat toliko, kot jih je danes, če je merilo preostala Evropa v minulih sto letih.

In hkrati srečamo še (mnogo) hujši: SLOVENSKI GENOCID – tudi Slovencev “manjka” – IN TO VSAJ POLOVICA od TREH milijonov, kolikor bi nas moralo biti, težo genocida pa pokaže razlika med Slovenci in Madžari: Madžari se zavedajo svojih izgub in vztrajajo pri zgodovinskem spominu, Slovenci pa za svoj genocid SPLOH NE VEDO – v sto letih so jih tolikokrat osvobodili, da imajo od osvobajanj že meglo v glavi. (Ta “megla” se npr. v polni meri pokaže, ko “Primorci” rjovejo o svoji “Vstali Primorski”, na bornem ostanki svoje dežele, prvič v tisočletni zgodovini docela scefrani – in scefrali so jo PONOSNO kar sami! Pravno sicer ne, ker NOBENA VELJAVNA DRŽAVNA MEJA dežele ne deli. A vsa butalska svojat na vso moč terja udejanjenje NIČNE (!!!) arbitražne odločbe – in s tem razdelitev vedno enovite/celovite dežele Primorske z državno mejo …