Voščilo za uspeh na parlamentarnih volitvah

June 4, 2018
Posted in News, Novice
June 4, 2018 Alenka

Spoštovani gospod Jelinčič, cenjeni člani Slovenske nacionalne stranke,

dovolite mi da Vam tako v osebnem imenu kakor tudi v imenu naše politične organizacije “Srpski sabor Zavetnici” najiskreneje čestitam za več kot odlično predvolilno kampanjo, ki je požela velik uspeh. Uspeh ne samo za Vašo stranko, temveč tudi za celotno državo – ponovni vstop Slovenske nacionalne stranke v Državni zbor Republike Slovenije!

V naši politični organizaciji se iskreno veselimo, da se po več kot sedmih letih v slovenski hram demokracije ponovno vrača stranka, ki se bo iskreno, odločno in dosledno zavzemala za slovenske državne in nacionalne interese, za obrambo slovenske suverenosti, narodne samobitnosti in krščanske kulture.

V današnjih turbulentnih časih, ko nesmotrna, nerazumna in izključujoča mednarodna politika Bruslja in Vašingtona svet pelje na rob novega globalnega spopada, idejo združene Evrope pa zlorablja za nasilno unitarizacijo in islamizacijo evropskih držav je čas da vse suverenistične in svobodoumne politične sile Evrope stopijo skupaj v obrambo temeljev evropske skupnosti in njenih civilizacijskih vrednot. V tej skupni borbi Slovenija kot jedrna država Evrope ima zelo pomembno vlogo in mi smo trdno prepričani, da bo prisotnost Slovenske nacionalne stranke v slovenskem parlamentu dodatno pripomogla tej naši, skupni borbi.

V naši stranki prav tako delimo mnenje da se glede na sobivanje v skupnem evropskem etničnem in kulturnem okolju, z relativno stabilnimi medsebojnimi ekonomskimi in političnimi odnosi Srbija in Slovenija morata dojemati kot naravna regionalna zaveznika. V tem kontekstu naša organizacija popolnoma podpira prizadevanja Slovenske nacionalne stranke za vključevanje Slovenije v Višegrajsko skupino kakor tudi njeno pripravljenost krepiti gospodarske in varnostno-politične vezi z Rusko Federacijo in Ljudsko Republiko Kitajsko. Menimo namreč, da je v času velikih geopolitičnih sprememb v svetu za države kot sta Srbija in Slovenija nujna razpršenost zunanje politike in opiranje (tudi) na tiste države in nove ekonomske centre moči, ki postajajo vse bolj pomembni dejavniki na mednarodni sceni.

V zavedanju, da je samo suverenizem tista pot, ki bo Evropo popeljala v svobodo in upajoč na nadaljevanje medsebojnega, več kot odličnega sodelovanja naših dveh strank vas iskreno in srčno pozdravljamo!

Dragi Zmago, popeljite Slovenijo novim zmagam naproti!

Veliko uspeha in lep pozdrav

Danijel Igrec,

član Glavnega odbora in Odbora za mednarodno sodelovanje Srpskog sabora Zavetnici