Vprašanje ministru za izobraževanje, znanost in šport v zvzezi z enakopravnostjo športnikov

January 27, 2020
January 27, 2020 Teodor

Pisno poslansko pobudo v zvezi z enakopravnostjo športnikov, ki jo naslavljam na ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala.

Ker se do nerazumnih meja (feministična teorija, raznorazna načela LGBT skupnosti, itd.) zagovarja enakopravnost med moškimi, ženskami in drugimi (npr. hermafroditi) bi bilo prav, da se vsem osebam ponudi enakopravno in istočasno sodelovanje oziroma tekmovanje na športnih prireditvah.

Glede na splošne trende slovenskega političnega prostora, ki se najbolj kažejo v izobraževalni ustanovi na Fakulteti za družbene vede in na Filozofski fakulteti, se nam ne zdi ustrezno, da se športna tekmovanja v prvi vrsti strogo ločijo po spolu športnikov, prav tako pa naj se predstavniki obeh spolov, oziroma vseh spolov, udejstvujejo v vseh športnih panogah enakopravno.

Glede na enakopravnost bi bilo prav, da se omogoči športno tekmovanje, kjer se hkrati pomerijo vse osebe ne glede na razlikovanje po spolu. Slednje sledi prepovedi diskriminacije, ki nikakor ne sme temeljiti na spolu kot razlikovalni okoliščini (14. člen Ustave RS).

Na podlagi vsega navedenega predlagamo, da naslovno ministrstvo sprejme smernice:

˝Na istovrstnih športnih tekmovanjih hkrati sodelujejo in so enakopravno obravnavane vse osebe ne glede na razlikovanje po spolu.˝

Zmago Jelinčič Plemeniti
vodja

, , , , , , ,