Vprašanje ministru za zdravje v zvezi z vračilom zdravil

January 21, 2020
January 21, 2020 Teodor

Pisno poslansko pobudo v zvezi z vračilom zdravil, ki jo naslavljam na ministra za zdravje Aleša Šabedra.

Na začudenje v lekarnah ni moč vrniti zdravila, ki je bilo že uporabljeno. Gre za zdravila z odprto embalažo, katera se lahko vračajo le pri družbah, ki se ukvarjajo z ločevanjem odpadkov.

Oseba, ki se odloči, za ustrezno ločevanje nevarnih odpadkov, vrne zdravilo v lekarni z določenim namenom. Torej z namenom varovanja okolja in z namenom predati zdravilo strokovnjaku – farmacevtu. Gre za namen vrnitve, da se zdravilo ustrezno loči od ostalih odpadkov in je popolnoma nepotrebno razlikovanje med neuporabljenimi in že uporabljenimi zdravili. Potrebno je izpostaviti, da imamo v Republiki Sloveniji teritorialno dobro organizirano lekarniško dejavnost tako, da so lekarne v veliki meri dostopne vsem prebivalcem.

Po trenutni ureditvi se lahko v lekarnah vrnejo le zdravila (najpogosteje s pretečenim rokom uporabe), ki so v originalni embalaži, torej v zaprti embalaži. Gre za t.i. neuporabljeno zdravilo. Takšnih delež zdravil je po našem mnenju majhen, v primerjavi z vsemi zdravili, ki bi jih želeli ljudje ustrezno ločevati. Zdravila v odprti embalaži (uporabljena zdravila), bi se naj oddala za to pooblaščenim zbirateljem nevarnih odpadkov. Te osebe, ne zagotavljajo takšne teritorialne dostopnosti, kot jo omogočajo lekarne, prav tako pa na tem področju niso strokovnjaki.

Glede na opisano gre v prvi vrsti pri vračilu nevarnih odpadkov, kar zdravila nedvomno so, za ustrezno ločevanje odpadkov. Prav bi bilo, da se mesta za vračilo teh odpadkov naredijo čim bolj dostopna saj se le tako lahko doseže temeljni namen kot je ločevanje odpadkov. Trenutno ureditev vidimo dobro v tem, da so za odjemalce določene lekarne saj so farmacevti edini strokovnjaki na tem področju, ki znajo ravnati s temi ˝odpadki˝.

Potrebno je omogočiti čim širšo mrežo kjer je moč vrniti zdravila in tako poskrbeti za največjo možno mero ločevanja nevarnih odpadkov. Prav tako je potrebno omogočiti vrnitev vseh zdravil (tako z odprto embalažo, s pretečenim rokom, s poškodovano embalažo, posamezne enote zdravil itd.). Prav tako bi bilo o tej možnosti potrebno na ustrezen način informirati ljudi, ki obiščejo lekarne.

Na podlagi vsega navedenega predlagamo, da naslovno ministrstvo sprejme naslednje: ˝ Omogoči se vrnitev vseh zdravil v vseh lekarnah po državi.˝

Zmago Jelinčič Plemeniti
vodja