Vprašanje Vladi Republike Slovenije v zvezi s pristojnostmi nevladnih organizacij

January 29, 2020
January 29, 2020 Teodor

Pisno poslansko vprašanje v zvezi s pristojnostmi nevladnih organizacij, ki ga naslavljam na Vlado Republike Slovenije.

Dne 24. januarja 2020 smo lahko na RTV Slovenija spremljali novinarsko konferenco predstavnikov določenih nevladnih organizacij. Pereče dejstvo je, da omenjeni predstavniki s svojim neznanjem komentirajo strokovno delo organov odkrivanja. Gre za organ, ki mora delovati strokovno, da pri svojem delu ne posega v človekove pravice. Država te kadre tudi ustrezno izpopolnjuje, da znajo v kritičnih primerih delovati skladno s svojimi nalogami in pooblastili. Takšna sporočila, ki jih v javnost posredujejo nevladne organizacije, so nedržavotvorna in škodljiva za javni red in mir.

Takšna stališča vzbujajo skrb med gledalci takšnih oddaj. Hkrati pa se nevladne organizacije oddaljujejo od njihovega poslanstva, ki pa je, da delujejo v javnem interesu.

Zanima me:

• Zakaj trenutna vladna garnitura dovoli, da predstavniki nevladnih organizacij dirigirajo delovanje države?

• Ali je namen Zakona o nevladnih organizacijah, ki določa pogoje za podelitev statusa nevladni organizaciji v javnem interesu ta, da nevladne organizacije delujejo v nasprotju z javnim redom?

• Kakšno stališče ima Vlada RS do tega, da predstavniki nevladnih organizacij komentirajo delo organov odkrivanja in diktirajo kaj je prav in kaj ne?

• Kaj boste storili, da bo organ za odkrivanje ostal strokoven pri svojem delu in da se ne bo v javnosti preko množičnih medijev razglašalo parol »nevladnikov«?

• Koliko je trenutno registriranih nevladnih organizacij, ki krepijo domoljubje in državotvornost?

• Na kakšen način pristojni organi ocenjujejo, kdaj gre za delovanje posamezne nevladne organizacije v javnem interesu?

• Kaj so kriteriji za t.i. javni interes in kdo so kadri, ki o tem odločajo?

Zmago Jelinčič Plemeniti,
vodja

, , , , , , ,