Vrstni red poslanskih strank na volitvah naj bo enoten po celotni državi

October 5, 2021
October 5, 2021 Alenka

Jasno je, da so volitve pred vrati. Vprašanje je le še, kdaj točno bodo. A bolj kot to, da bomo v zelo bližnji prihodnosti imeli volitve, je v ospredju sama izvedba le-teh.

Trenutni sistem je neustrezen, to že čivkajo ptice na veji. A tisto, kar je še bolj absurdno je to, da sedanja ureditev v Zakonu o volitvah v državni zbor, v prvem odstavku 60. člena pravi: »Volilna komisija volilne enote sestavi seznam potrjenih list kandidatov v volilni enoti po vrstnem redu, ki se določi z žrebom.«

Preprosto povedano, v Sloveniji imamo osem volilnih enot in v vsaki volilni enoti se izvaja ta žreb. V praksi to pomeni, da je lahko Slovenska nacionalna stranka v sedmi volilni enoti pod številko tri, v sedmi pa pod 10. Glede na to, da so meje med volilnimi enotami zelo »kavbojsko« urejene, se volivci lahko ob tem zelo hitro zmotijo in obkrožijo napačno številko.

Takšna ureditev je vsekakor popolnoma nesmiselna. V dobi digitalizacije družbe je že po naravi stvari metoda žreba zastarela, prav tako pa lahko prihaja do goljufanja. Veliko volivcev obkroži prvo ali drugo zaporedno številko, zato je vsaki politični opciji v interesu, da se nahaja čim višje.

Nesmiselno je tudi, da je zaradi sistema iz kamene dobe, osem različnih volilnih komisij. Kar ni v duhu digitalizacije, ki naj bi nam olajšala življenje. Prav nič nas ne bi presenetilo, če bi kdo predlagal še sistem žogic, kot so to počeli naši dedki in babice.

Pametno bi bilo, da bi bila ena komisija v Ljubljani, ki bi določila seznam potrjenih list kandidatov za celotno državo. Tako bi v vseh volilnih enotah določena politična opcija nastopala pod isto številko. Takšen sistem bi bil tudi primernejši za starejše volivce.

Zaradi navedenega smo podali poslansko pobudo, da »Državna volilna komisija sestavi enoten zaporedni seznam potrjenih list kandidatov za celotno državo.«

, ,