Za albanske otroke pripravljalnice!

July 27, 2021
July 27, 2021 Alenka

Že skoraj v vsakem malo večjem kraju poročajo o tem, da imajo albanska geta. Njihovi otroci obiskujejo šolo brez znanja besedice slovenskega jezika, ker imamo zakon takšen. Potem pa še lahko napredujejo v višji razred, če tudi so negativni in neocenjeni.

Če gre Slovenec v tujino in želi otroke vpisati v šolo mora znati jezik države v katero se seli. Večino držav otroke najprej da v pripravljalnice, le pri nas jih damo kar v razred.

V Slovenski nacionalni stranki smo zato podali poslansko pobudo, da se tudi pri nas uvede pripravljalnice, ne da iščemo albansko govoreče učitelje.

Celotno pobudo si lahko preberete v nadaljevanju.

Spoštovani,

dr. Simoni Kustec podajam poslansko pobudo v zvezi s šolanjem otrok tujcev v osnovni šoli.

Zakon o osnovni šoli (ZOsn) v svojem 10. členu določa, da »Otroci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike SlovenijeV 44. členu je o vpisu tujcev v slovenske osnovne opredeljeno »V primeru vpisa oziroma vključitve šoloobveznih otrok s tujimi listinami o izobraževanju v osnovnošolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji, osnovna šola na podlagi dokazil ugotovi, v kateri razred se bo otrok vključil. Pri tem šola upošteva predložena dokazila o predhodnem izobraževanju in starost otroka. Šola pri vključitvi otroka lahko upošteva tudi njegovo poznavanje slovenskega jezika. Šola učencu ob vpisu oziroma vključitvi izda potrdilo o šolanju.« V nadaljevanju pa v 69. členu določa »Učenci priseljencev iz drugih držav so lahko ob koncu pouka v šolskem letu, v katerem so prvič vključeni v osnovno šolo v Republiki Sloveniji, neocenjeni iz posameznih predmetov in napredujejo v naslednji razred. O napredovanju odloči na predlog razrednika učiteljski zbor.«

V praksi potem to pomeni, da otroci tujcev iz večino držav, razen iz Kosova in Albanije, se osnov jezika naučijo še pred prehodom v državo in vstopom v osnovno šolo. Večino albanskih in kosovskih otrok pa ne znajo niti besedice slovenskega jezika. Doma nimajo podpore, saj se večino družin in posameznikov ne asimilira in se nima niti namena. Namreč njihova kultura je toliko drugačna od naše, da so po večino mest začeli graditi svoja geta. Otroci pa se temu primerno vedejo. Fantje vedo, da jih čaka služba in da znanje pridobljeno že v osnovni šoli ni pomembno. Punce pa vedo, da prav tako ne potrebujejo izobrazbe, saj bo njihova naloga le vzgoja otrok in skrb za dom. Posledično so ti otroci tudi med problematičnimi in vpleteni v večino medvrstniškega nasilja.

Ti otroci potem, v glavnem zaradi nerazumevanja jezika, v razredih naših otrok predstavljajo moteč element, saj se dostikrat morajo učitelji ukvarjati z njimi, namesto da bi učili naše otroke.

Namesto, da bi bilo izobraževanje usmerjeno v to, da se te otroke nauči jezika in se mogoče komu da možnost, da se izvije iz tradicije, ter se asimilira v slovenski prostor, se išče učitelje, ki znajo njihov jezik.

Če se želi slovenski državljan preseliti v tujino in tam šolati otroke, je znanje jezika osnovno pogoj. Marsikatera evropska država pa ima za otroke tujce obvezne pripravljalnice, ki so pogoj za vstop v razred z ostalimi otroci.

Situacija postaja iz leta v leto bolj pereča, zato podajam pobudo:

  • Za otroke tujcev, ki ne znajo slovenskega jezika se pred vstopom v šolo organizira vsaj leto dni t. i. pripravljalnice, ki je pogoj za vstop v razred, pa naj bo to OŠ ali SŠ.
  • Z uvedbo pripravljalnice se odpravi določilo iz 69. člena ZOsn.

Zmago Jelinčič Plemeniti,

vodja

, ,