Za tiste, ki hočejo vedeti, kje so slovenske meje

June 16, 2020
Posted in News, Novice
June 16, 2020 Alenka

Narodna in univerzitetna knjižnica je objavila VSE MOGOČE zemljevide – karte. Seveda je vmes tudi tista, iz katere je razvidno, kaj so Gorjanci in kje je meja “Krajnske vojne krajine” in Ogrske (Madžarske). Tisto, kar je bilo v dokumentih poslanih na arbitražno razsodišče (namerno?) izpuščeno je zdaj vsem dosegljivo.
Vse karte so dostopne in brezhibno berljive.
DRŽAVNA MEJA Primorske, Krajnske, Štajerske z Ogrsko je natančno izrisana in popolnoma ločljiva z mejami teh dežel (Cislajtanije) med seboj. In ta državna meja poteka POD GORJANCI!!!

 (kakor sem jo že zdavnaj prikazal).

MEJE MED SLOVENSKIMI DEŽELAMI IN OGRSKO PRED IN PO VSTOPU DEŽEL V JUGOSLAVIJO NIKOLI NIHČE NI SPREMENIL. Le Pavelić / NDH jih je maja meseca 1941 uradno priznal (tudi tisto na Dravi!)

kartografski-zakladi-nuk