Za tiste, ki jim je slovenske zgodovine in domovine mar!

July 24, 2018
Posted in Državnost
July 24, 2018 Alenka

Za tiste, ki jim je slovenske zgodovine in domovine mar!

V Kocenovem šolskem atlasu iz 1861 je tudi karta, katere odsek je pripet:

Gre za teritorialno stanje Avstrijskega cesarstva pred Ausgleich, ki je iz srednjeveške fevdalne habsburške posesti naredila moderno evropsko ustavno državo, ki “jo sestavljajo Kraljevina Ogrska in vojvodine in kraljestva, ki imajo svoje predstavnike pri cesarjevem svetu na Dunaju” (kakor so zapisali v ustavo – Ausgleich 1867).

Karta je nadvse poučna! Predvsem je Hrvaška le ozek pas med Varaždinom in morjem (gre za ozemlje, preko katerega je Budimpešta imela dostop do morja). Jugovzhodno od tu je vojna krajina Kroatische militär Grenze (od morja do Drave). Proti vzhodu se nadaljuje ob Savi Slavonska vojna krajina. itd.

Zanimiv je ŽUMBERK, katerega meja je jasno zarisana – ostal je kot del Vojne krajine, ki so jo presekali, ko so Budimpešti dodelili v upravo omenjeni pas – “Croatische militär Grenze”.  Meja od Reke proti jugu tudi pove, da otoki niso bili hrvaški (ogrski!). Rab, Pag itd. pa so bili del Dalmacije.

BOSNA pa je “TURŠKA HRVATSKA” – kar je res, saj so napadalci na slovenske dežele med seboj govorili v zelo znanem jeziku (pri ujetih, zaprtih na ljubljanskem gradu se je Primož Trubar učil hrvaško, ko je hotel tiskati knjige tudi v hrvaškem jeziku).

Seveda je tudi popolnoma razvidno, da na Muri ni bilo nobene meje!!! Meja je bila na Dravi!!!