Zagotavljanje kvalitetnega šolstva, predvsem za slovenske otroke.

February 20, 2022
February 20, 2022 Alenka

Uvedba devetletke je slovenski šolski sistem potisnila v kameno dobo in nove generacije začela pretvarjati v »fach idiote«, ki imajo ogromno nepotrebnega teoretičnega znanja, zelo malo pa praktičnega uporabnega znanja. Iz učnih načrtov se je izrinilo in omejilo ogromno predmetov, ki so otroke pripravljali za življenje.

Miselnost »uči se, da ti ne bo treba delati« je privedlo do absurda, da imamo ogromno visoko izobraženega kadra, ki je nezaposljiv. Kronično pa nam primanjkuje t. i. delovnega kadra, saj se je njihovo delo s siljenjem na gimnazije, humanistične in družboslovne smeri razvrednotilo. Že leta se več ne izobražuje dimnikarjev, čevljarjev in še bi lahko naštevali.

Razmerje med gimnazijami in strokovno tehničnimi šolami je v korist gimnazij, podobno je na fakultetah. Večino dijakov niti ne ve, ker jim seveda ne šole, ne okolica tega ne pove, da obstajajo tudi višje šole, kjer bodo pridobili znanje in bo že pred zaključeni svoji izobraževalni poti dobil ogromno ponudb za delo.

Bistveno preveč izobraženega kadra svojo življenjsko pot po končanem študiju nadaljuje v tujini, predvsem kader, ki je v Sloveniji nujno potreben.

Nacionalna preverjanja so več ali manj sama sebi namen, čeravno je teoretična osnova dobra, a izvedba na šolah šepa in na koncu gre le za tekmovanje med šolam, ki jih uvrsti v lestvico »dobrih« šol. Že nekaj let je jasno, da je edini verodostojen pristop k prehodu iz osnovne šole v srednjo sprejemni izpit. Podobno je s prehodom iz srednje šole na univerzo.

O tem, da je šolstvo v Sloveniji treba reformirati se že nekaj let, zato se bomo v Slovenski nacionalni stranki zavzemali:

 • za prevetritev neustreznega šolskega sistema, ki ga je uvedla permisivna liberalistična miselnost;
 • za uveljavitev biologije že v 6. razred osnovne šole;
 • za ukinitev opisnih ocen v prvi triadi;
 • za ponovno vzpostavitev športne vzgoje, tehnične vzgoje, gospodinjstva v osnovah, kjer so lahko otroci telovadili, skakali čez kozo, plezali, izdelovali izdelke z vrtalko, stružnico, uporabljali kladivo in dejansko kuhali…;
 • za uveljavitev enoletne pripravljalnice za tujce;
 • za uveljavitev tripartitnega sporazuma med CSD, šolo in policijo, ko pride do medvrstniške ali drugega nasilja v šoli;
 • za uveljavitev sprejemnih izpitov za srednje šole, višje in visoke šole;
 • za ponovno vzpostavitev obveznega tujega jezika v petem razredu;
 • za obvezno letno izobraževanje učiteljev o pristopih dela z otroci z različnimi motnjami (hiperaktivnost, aspergerjev sindrom, dispraksija, disleksija…);
 • za poenotenje šolskih učbenikov po celotni Sloveniji;
 • za odprava delovnih zvezkov pri vseh predmetih;
 • za več raziskovalnega dela v srednjih šolah in praktičnega dela;
 • za postavitev koncepta fakultet na novo raven, kjer bodo študenti resnično pridobili znanje s katerim se bodo lahko zaposlili, ne da so fakultete le hiralnica odsluženega, nezaposljivega političnega kadra.
, , , , , ,