Zagotavljanje socialne varnosti za Slovence.

February 20, 2022
February 20, 2022 Alenka

Slovenija ima sicer v svoji ustavi zapisano, da je socialna država, česar se najbolj zavedajo tujci, t. i. naši južni bratje, ki zelo uspešno in dobro krmarijo med pravnimi prazninami, ki jim omogoča socialne transferje v nepredstavljivih višinah. Podobno počnejo tudi nekatere etične skupine v Sloveniji. Denarna socialna pomoč bi morala biti prehodne narave in ne bi smela, razen v izrednih okoliščinah, biti odobrena več kot leto dni.

Socialna varnost mora biti zagotovljena vsem Slovencem, tujce pa bi se moralo obravnavati kot zunanjo delovno silo, izkoriščevalcem socialnih transferjev pa le-te ukiniti in na pomoč stopiti Slovencem, ne da se na te pozablja. Stiske našega naroda pa se potem rešuje z različnimi akcijam na 1919, ali pa se o njih niti ne govori, saj Slovenec ne jamra in skriva svojo stisko.

Pod pragom revščine ali na robu v Sloveniji živi preko 500.000 ljudi, zato se bomo v Slovenski nacionalni stranki:

 • zavzemali, da bo v prvi vrsti poskrbljeno za Slovence, pa naj govorimo o denarni socialni pomoči, subvencijah ali pa v neprofitnih stanovanjih;
 • zavzemali za prevetritev socialnih transferjev in v ukinitev le-teh v zdajšnji obliki, kajti varstveni dodatek, otroški dodatek, državna štipendija in starševsko nadomestilo ne morejo in ne smejo biti socialni transfer, saj se s tem razvrednoti njihov osnovni namen;
 • zavzemali se bomo za novo vzpostavitev socialnih transferjev in sicer, da bodo solidarnostni dodatki (denarna socialna pomoč, izredna socialna pomoč, plačilo zavarovanja) v domeni CSD, državni transferji (državna štipendija, varstveni dodatek, subvencija najemnin, vrtca, malice, kosila, dodatek za nego…) v domeni ustreznih institucij, ki so neposredni/posredni prejemniki le teh (šola, vrtec, občina…);
 • zavzemali se bomo za reorganizacijo CSD, da le-ti začnejo opravljati delo za katero so bili ustanovljeni (pomoč ljudem v stiski – nasilje, bivanski problem, domovi za ostarele, mladinski centri, rejništvo);
 • zavzemali se bomo za ukinitev vseh škodljivih nevladnih organizacij, ki preko razpisov dobivajo ogromno denarja za pomoč ljudem, kar se pa na koncu izkaže le za dobro spisano besedilo, ki na terenu nima nič z realno sliko in na ta način odvzamejo prepotreben denar tistim nevladnim organizacijam, ki dejansko delajo;
 • zavzemali se bomo za ustanovitev dnevnega centra v vseh večjih krajih;
 • zavzemali se bomo za ustanovitev upokojenskih dnevnih centrov v vseh večjih mestih;
 • zavzemali se bomo za ustanovitev dnevnih centrov za dementne v vseh večjih mestih;
 • zavzemali se bomo, da se bodo vrtci in šole vrnili tudi na podeželje;
 • zavzemali se bomo, da se v vseh krajih, kjer je so albanski ali romski otroci le-te vključi v posebne vrtčevske skupine, katere otrok mora obiskovati in se nanj veže prejemanje denarne socialne pomoči, otroških dodatkov…;
 • zavzemali se bomo, da se socialne transferje pogojuje z znanjem slovenskega jezika vsaj na ravni B1.
, ,