Zagotavljanje ustrezne zdravstvene oskrbe za Slovence.

February 20, 2022
February 20, 2022 Alenka

Epidemija covida-19 je odgrnila tančico težav v slovenskem zdravstvenem sistemu. Kljub temu, da dostikrat slišimo, da smo lahko srečni, da imamo urejeno zdravstvo, se je pokazalo, da temu ni tako. V zdravstvu primanjkuje kadra na vseh ravneh, zato so med drugim tudi čakalne vrste pri specialistih tako dolge. Seveda se z denarjem te vrste da preskakovati. Glede tega smo tako in tako imeli kar nekaj afer v zadnjih letih. Prav tako je tudi sama infrastruktura dotrajana. Na eni strani se lahko pohvalimo z dosežki naših kirurgov, po drugi strani pa imamo ponekod še opremo iz časov Jugoslavije. Da o tem, kako opremo preplačujemo ne zgubljamo besed. Ravno zaradi tega smo sopodpisnik zakona, ki bi preprečil korupcijo pri javnih naročilih medicinske opreme.

 

Jasno je, da je reforma v slovenskem zdravstvu nujno potrebna, zato se bomo v Slovenski nacionalni stranki zavzemali:

 • da se prepreči korupcija pri javnih naročilih opreme;
 • da se bo nivo osnovnega obveznega zdravstva dvignil nazaj vsaj na tistega, ki je že bil zagotovljen;
 • za takojšnjo ureditev zdravstvenega zakonja, brez raznih privatnih ali polprivatnih obvodov;
 • da bodo Slovenci imeli zagotovljeno pravico do osnovnega zdravstva;
 • da v kolikor naši državljani najdejo bolj optimalno rešitev za zdravljenje v tujini, za to ne sme biti nobenih ovir s kritjem teh stroškov.
 • za zagotovitev brezplačnih osnovnih pogojev oskrbe in zdravljenja za starejše občane;
 • za legalizacijo komplementarnega in naravnega zdravilstva, seveda z ustreznim zakonjem;
 • za ureditev legalizacije kanabisa na osnovi znanstvenih izhodišč;
 • da se na področju zdravstva posveti posebno pozornost preventivni dejavnosti;
 • da se primarno stopnjo zdravstva krepi z ojačitvijo zdravstvenih domov v javni sferi in obenem sprostili privatno iniciativo;
 • za uveljavitev centraliziranega sistem javnega naročanja brez posrednikov;
 • za dokončno ureditev zakonja na področju duševnega zdravja;
 • za plačilo psihoterapevtskih storitev z naslova zdravstvenega zavarovanja.
, , ,