Zagotavljanje varnosti znotraj države za Slovence.

February 20, 2022
February 20, 2022 Alenka

Za varnost znotraj države naj bi skrbeli policisti. Kako tanka je linija med državnim udarom in nestrinjanjem državljanov se je pokazalo ravno v času epidemije, ko so v državi veljali ukrepi za zajezitev epidemije. Posamezniki, ki se z načinom vladanja niso strinjali, so svoje nestrinjanje iz družabnih omrežij prevalili na ulico. Policisti so imeli ob tem zelo težko delo, saj so tudi sami zaradi epidemije bili zdesetkani.

Že vsaj od leta 2012 poslušamo, da je število policistov premajhno. Da bo do tega prišlo, se je vedelo že leta 1999, ko se je štiriletno šolanje policistov v Tacnu ukinilo. Od leta 2018 imamo sicer Policijsko akademijo, ki pa nikakor ne more zagotoviti okoli 3000 novih policistov, kot bi jih nujno potrebovali. Posledično je v primeru protestov varnost v državi vprašljiva.

Prav tako pa so policisti že nekaj let popolnoma nemočni pri določenih etničnih skupinah. Nekaj policistov je na mejah, namesto da bi tam bili vojaki in tako število policistov, ki jih imamo na voljo, ni več veliko.

Zato se bomo v Slovenski nacionalni stranki zavzemali:

  • za strpno in regulatorno delovanje države, brez političnih, sodnih, policijskih in davčnih prisil, ki včasih mejijo na teroristične posege;
  • za ponovno vzpostavitev tudi srednje policijske šole;
  • za dovolj stimulativno plačilo za opravljeno delo;
  • za digitalizacijo policijski postaj in upravnih enot;
  • za transparentno nabavo opreme za policiste;
  • za redno polletno preverjanje policijske opreme, ne da si morajo policisti jo sami kupovati.
, ,