Zagotavljanje zaposlovanja v Sloveniji za Slovence.

February 20, 2022
February 20, 2022 Alenka

Delo kot vrednota je v Sloveniji že nekaj časa razvrednotena. Zaradi težnje nekaterih političnih strank, da se denarna socialna pomoč dviguje in se na ta način ruši ravnovesje med višino denarne socialne pomoči in višino minimalne zajamčene plače. Razlika je le nekaj deset evrov in je odločitev o ne delu zgolj preračunljiva odločitev kaj se bolje splača.

Dodana vrednost na delavca že leta ostaja enaka, plača pa že dolgo ni več ustrezna za opravljeno delo. Izračuni so pokazali, da je minimalna plača, ki človeku omogoči, da lahko živi in ne samo preživi, 1.500,00 evrov, kar pa je glede na trenutno stanje v državi utopija.

Minimalna plača je institut, ki je več ali manj specifika v Evropskem prostoru. Večino uspešnih evropskih držav ima plačno politiko razdeljeno po sektorjih in so temelji za plačilo za delo postavljeni na dejansko opravljenem delu in odgovornosti, ki jo posameznik ob tem ima.

Brezposelnost v Sloveniji je sicer na najnižji ravni, velik del te številke ne vključuje teh, ki so na čakanju na domu, ali teh, ki so zaradi sili razmer zaposleni za nekaj ur. Dejstvo je, da je v Sloveniji zaposlenih preko 20.000 tujcev in da je na zavodu za zaposlovanja vsaj 40.000 takšnih, ki ne želi delati.

Ob politiki zaposlovanja pa je nujno potrebno omeniti še demografsko sliko, ki kaže na trend, da čez dobrih 100 let Slovenije več ne bo, hkrati pa bo tudi čez nekaj let premalo delovno aktivnih, ki bodo vplačevali v pokojninski sklad. Blago rečeno, ali bodo pokojnine le pravljica za lahko noč, ali pa bodo ljudje morali delati do 70 leta, ali celo dlje. Zato je treba ukrepati že »včeraj«.

Zaposlitveno politiko je treba nujno spremeniti, zato se bomo v Slovenski nacionalni stranki zavzemali za:

 • zagotavljanje možnosti za zaposlitev vseh Slovencev in ustrezno plačilo za opravljeno delo;
 • spodbujanje izobraževanja otrok v zaposljive poklice, poklice, ki jih trg potrebuje;
 • postavitev lestvice plač na osnovi poklica po vzoru Avstrijske politike zaposlovanja;
 • omejevanje možnosti zaposlovanja tujcev, kjer je na slovenskem dovolj nezaposlenih Slovencev;
 • striktno spoštovanje zakona o zaposlovanju tujcev v primeru zaposlitve tuje delovne sile ter uporabo najnižjih omejitvenih kvot za tujo delovno silo;
 • da bo merilo za polno upokojitev dopolnjena skupna delovna doba 40 let ali starost 65 let, tako za moške kot za ženske;
 • da pokojnina ne bo nižja, kot je cena osnovne oskrbe v domu za ostarele;
 • da oseba, ki zaradi narave svojega dela in strokovnosti svojega dela nima naslednika, lahko svoje delo opravlja tudi po 65 letu;
 • da se delovno zakonodajo popolnoma sprostili na način vsako delo šteje, vsako delo bo plačano in vsaka ura šteje;
 • da davčne osnove delodajalcev uredi tako, da se jim bo »bolj splačalo« delavca redno zaposliti, ne pa zaposlovati po različnih podjemih pogodbah;
 • povečanje spodbud za javna dela.
, , , ,