Zagotovilo predlaganega EU komisarja

July 31, 2019
July 31, 2019 Alenka

Hvalevredno je zagotovilo predlaganega EU komisarja Janeza Lenarčiča, da bo vedno znova (tudi na Komisiji) spominjal na izjavo predsednika odhajajoče Komisije, gospoda Junckerja, ki jo je tudi citiral: 
“Sprejemanje in spoštovanje dokončnih sodb sodišč je tisto, kar pomeni biti del Unije, utemeljene na vladavini prava.”

Ker “dokončnost” predpostavlja popolno pravno korektnost sodnega “izdelka”, ki je prestal vse preizkuse, velja tudi, da očitna postopkovna kršitev in – še huje – lažnivi argumenti sami po sebi zbrišejo nujni predpogoj, da se razsodba lahko upošteva – izvršuje.

Ker so argumenti in utemeljitve, ki jih vsebuje slovenski arbitražni memorandum, zaradi tajnosti postopka lahko prišli pred oči javnosti šele po objavi arbitražne odločbe in je bilo šele tedaj mogoče ugotoviti, kakšne lažnive in napačne podatke memorandum vsebuje, je z vidika vladavine prava, ki je temelj Unije, nevzdržno, da takšna – po naravi stvari nična (null and void) – odločitev obvelja v okviru Evropske unije, utemeljene na vladavini prava.

V pojasnilo tistim, ki Junckerjeve izjave, na katero se je skliceval evropski komisar gospod Janez Lenarčič ob svoji predstavitvi, ne razumejo:

Poudarjena izjava Junckerja glede upoštevanja (ne SPOŠTOVANJA – spoštovanje določa nekaj drugega) in izvrševanja PRAVNOMOČNIH sodb sodišč je popolnoma v redu in drži 100%.

TODA, govor je o PRAVNOMOČNIH, torej dokončno preizkušenih odločitvah sodišč. Ni ga ne na planetu ne v vesolju prava, niti rimskega niti indijanskega, ki bi priznavalo (oz. ne bi dovoljevalo preizkusa) razsodbe, ki so na prvi pogled ena sama kršitev vsakega prava, sporazuma in običaja! Prav Junckerjeva poudarjena zahteva po pravni državi/vladavini prava kot kriteriju za članstvo v EU, je klic k upoštevanju laži in kršitev sporazuma v arbitražni zadevi!