Zahteva za dopolnitev odgovora na pisno poslansko vprašanje v zvezi z Globalnim dogovorom o migracijah

June 2, 2021 Jernej

V Vladi odgovarjate, da dogovor o migracijah za Republiko Slovenijo ne vzpostavlja novih mednarodnopravnih ali notranjepravnih obveznosti in tudi nima določb o morebitni odpovedi oziroma prenehanju uporabe. Prav tako izpostavljate, da bo Slovenija sama izvajala določila dogovora v skladu s svojimi nacionalnimi interesi.
Do sedaj smo imeli v naši 30 letni zgodovini zelo slabe izkušnje s skrbjo za nacionalne interese Slovenije.
Tudi če dokument ne bi vzpostavljal za Slovenijo novih pravnih obveznosti, so slovenske oblasti »vplivne tuje dokumente« do sedaj vedno hlapčevsko obravnavale kot obvezo!
Tudi do vašega argumenta, da bodo Slovenija sama oblikovala lastno migracijsko politiko smo izjemno skeptični.
To, da ta dokument naj ne bi bil zavezujoč je bila retorika že prejšnje vlade, četudi je v dokumentu na 46 mestih napisano, da se zavezujemo!
»We commit to facilitate … regular migration …« (Zavezujemo se da bomo olajšali redne migracije);
»We commit to… ensuring that words in this document translate into concrete actions for the benefit of millions of people in every region of the world.« (Zavezujemo se, da se besede tega dokumenta pretvorijo v konkretne ukrepe, ki bodo koristili milijonom ljudi po vseh regijah tega sveta);
»We commit to … and facilitating safe and regular cross-border movements of people …« (Zavezujemo se, da bomo spodbujali varno in redno čezmejno gibanje ljudi).
Prav tako se po nekem absurdu zavezujemo, da ne bomo smeli niti govoriti čez migrante ali izražati kakršne koli konstruktivne kritike do migracij. Svobode govora, prav tako kot varnosti in blaginje za lastni narod v Sloveniji več ne bo.
Za Slovenijo že tako brez tega dokumenta obstaja nevarnost novih migracij z juga in vračanja migrantov s severa s strani drugih članic, kar nas lahko spremeni v migrantski žep, ki bo imel hude socialne in varnostne posledice za našo družbo.
Prav tako ste se v odgovoru izognili v vprašanju izpostavljenega dejstva, da je bil na odboru Globalni dogovor o migracijah z 11 glasovi proti in 5 glasovi za, zavrnjen, potem pa sta Miro Cerar in Karel Erjavec kljub temu ta dokument nedemokratično podpisala.

Glede na to, vas poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke ponovno sprašujemo, kdaj misli Slovenija od tega nedemokratično podpisanega zločinskega dokumenta odstopiti?

Za vaš odgovor se vam zahvaljujem.

Zmago Jelinčič Plemeniti,
vodja