Zahteva za popravek članka

February 11, 2021
Posted in News, Novice
February 11, 2021 Alenka

Spoštovani.

V reviji Novice Svet 24, letnik 9, št. 28, dne 11. februar 2021, je avtor članka g. Žiga Kariž na strani 9 objavil članek z naslovom »Zakaj želi vlada Janeza Janše vedeti, kdo v družini nosi hlače?«.

V članku se omenja amandma poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke, ki pa je napačno predstavljen in zato posledično zavaja. Zaradi tega je prizadet interes stranke.

Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke je k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prijavi prebivališča vložila amandma k  5. in 10. členu predloga zakona, ki določa, katere podatke mora ob prijavi prebivališča posredovati vsak posameznik.

Avtor članka napačno navaja oziroma povzema amandma, citiram » … Če bo državni zbor amandma sprejel, naj bi posameznik ob prijavi stalnega prebivališča, stalnega naslova v tujini ali spremembi stalnega naslova v tujini navedel med drugim tudi naslednje osebne podatke: staro stalno prebivališče, narodnost, veroizpoved … ».

Ob tem avtor ni navedel bistvene vsebine, ki pa je, da posamezniku ni nujno navesti podatka o narodnosti in veroizpovedi, ampak je to izbirno. To jasno izhaja iz Predloga amandmaja odbora k spremenjenima amandmajema PS SNS k 5. in 10. členu predloga, z dne 5. 2. 2021, ki ga prilagam dopisu.

Na podlagi Zakona o medijih (ZMed-UPB1) poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke zahteva, da v prihodnji številki Novice Svet 24 objavite popravek članka na način, iz katerega bo razvidna objektivna resnica.

Z vašim neobjektivnim poročanjem ste posegli v interes poslancev in poslanske skupine SNS.

Lep pozdrav.

Zmago Jelinčič Plemeniti,
Vodja PS SNS