Zahteva za vpogled v glasovnice tajnega glasovanja o razrešitvi predsednika Državnega zbora

June 2, 2021 Jernej

Zadnja odločitev Upravnega sodišča govori o tem, da je izid tajnega glasovanja informacija javnega značaja. Dne 28.5.2021 je potekalo tajno glasovanje v zvezi z razrešitvijo predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča (EPA 1860-III).

Predlog za razrešitev predsednika Državnega zbora na tajnem glasovanju ni prejel večine glasov vseh poslancev.

Zahtevam, da se mi posreduje kopije glasovnic v omenjeni zadevi, in sicer:

  • posebej vse veljavne,
  • posebej vse neveljavne,
  • posebej vse nerazdeljene.

Tajnost glasovanja razrešitve predsednika Državnega zbora ne sme izključevati niti omejevati pravice do dostopa do informacij javnega značaja po tem, ko je glasovanje zaključeno.

Devetdeset glasovnic, ki so vse enake velikosti, oblike in barve, overjene s pečatom Državnega zbora z zapisanim predlogom, o katerem se odloča, ter opredelitvijo ˝za˝ ali ˝proti˝, je nesporno informacija javnega značaja.

Pravica do dostopa do informacij javnega značaja je tako temeljna človekova pravica, katere mi nikakor ne smete odrekati.

S spoštovanjem!

Zmago Jelinčič Plemeniti,
vodja