Zahtevati odstop Varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev

November 24, 2020
Posted in News, Novice
November 24, 2020 Alenka

Andrej Magajna je poslal v imenu Koordinacije neparlamentarnih strank sledeči (skrajšani) sestavek pod naslovom:

Zahtevati odstop Varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev

Mnogi pritrjujemo, da je bila izločitev SNS iz nedavne  Tarče hud politični delikt. Tudi sam menim, da tako »režimske« javne TV kot je sedaj,  še nismo imeli.

V ponedeljek dopoldne (še nekaj usklajujemo tekst) bomo tudi s strani Koordinacije neparlamentarnih strank in list (KNSL) poslali na Programski svet zahtevo za njeno razrešitev. Dan pred Tarčo (v sredo, 18. novembra) smo namreč vsem medijem poslali javno izjavo, ki se je nanašala na pritožbe v zvezi lokalnimi volitvami v MOL (in Mengšu), ki po dveh letih še niso rešene.  
Pravosodni škandal, ki pa ga skrivajo kot kača noge. Praktično nihče ne ve, da so pritožbe še odprte in nerešene  – dve leti po volitvah!!!
Če so se pred pol leta (po tiskovni konferenci pritožnikov in njihovih predstavnikov) še odzvali (sicer skrajno »minimalistično«le na 1. Dnevniku ob 13 uri s pol minutnim poročilom / iz katerega se ni moglo razbrati sploh v kateri občini  teče pritožba in zakaj), so sedaj na javni RTV SLO izvedli popolno medijsko blokado! (niti stavka nikjer o tem)
In zopet Ilinka Todortovski, ki je prejela protest – NIČ ! (nobenega njenega odziva)

Zakaj razrešiti njo –  prvenstveno. 
Ključna lastnost našega sistema je NEDELOVANJE NADZORNIH INSTANC.
Lopovi se bodo (po Gavssovi krivulji ) vedno na novo rojevali, a …. a, npr. v Islandiji  ali Avstriji bangsterji sedijo po zaporih. O zadevi NLB-IRANgate so bile obveščene vse instance na vseh nivojih (vključno z uredniki medijev), a so orkestrirano, več let držali zadevo pod embargom. Tako danes skrivajo peripetije okoli volitev v MOL. Ena od ključnih pritožb  jeseni leta 2018 je letela ravno sum na »uvoz volivcev«  (in kot drugo: zloraba mestnega glasila v kampanji.)
Če nadzor v predstavniški demokraciji  ne deluje, je konec demokracije in pravne države.

Ta zaprti krog (obroč) na RTV SLO je treba razkleniti  ravno na nivoju nadzora. Nadzornik pravic gledalcev in poslušalcev bi moral  biti nekdo »od zunaj« in ne oseba, ki je v »žlahti« s kolegicami iz uredništev.
»Kdo bo nadziral nadzornike« je standardno vprašanje – na sploh  in v vseh časih. Verjetno je institut za nadzor nadzornika v tej (prihvatizirani) javni hiši Programski svet?

Vem, da so se (in se bodo še  zaradi nedavnega »embarga« SNS v Tarči, politične nekorektnosti ravnanja odgovornih urednikov in ne nazadnje neodzivnosti Ilinke Todorovke)  oglasili tudi drugi.

Dopis medijem z dne 18. 11. 2020

Zadeva: pravosodni škandal – 2 leti od lokalnih volitev, a pritožbe še vedno niso rešene

Na današnji dan 18. novembra 2018 so potekale lokalne volitve za svetnike občinskih svetov in župane občin.  Ta dan je potekal prvi krog volitev, drugi krog pa je bil 2.12.2020

Takoj po volitvah so sledile tudi pritožbe.

V mestni občini Ljubljana (MOL)  in Mengšu so pritožbe iz prve instance, kjer so bile zavrnjene, romale na Upravno sodišče in kasneje prišle še na Ustavno sodišče.

Zaradi suma »uvoza volivcev«*  v MOL je bila podana tudi ovadba na policijo in tožilstvo.

*Sum se je nanašal na neregularno prijavljanje stalnega bivališča tik pred volitvami na naslove, kjer prijavitelji dejansko ne bi mogli bivati, s ciljem pridobiti volilno pravico v mestni občini.)

Tožilstvo je zadevo sprejelo in še vedno čaka na zaključek policijsko preiskave. O tem, dominantni mediji do sedaj niso poročali.

Policijska preiskava se odvija neverjetno dolgo, saj je od volitev minilo že dve leti . Pričakujemo, da se bodo preiskovalni novinarji tudi sami bolj angažirali pri osvetljevanju te zadeve – seveda, če jim bodo odgovorni uredniki to tudi dopustili.


Imenovani pooblaščeni prijavitelj se je obrnil pred nedavnim tudi na posamezne institucije sistema, ker se pritožbe na Upravno sodišče in Ustavno sodišče vsebinsko ne rešujejo, ampak se imenovani  instanci prerekata o medsebojnih pristojnosti.

       O zadevi sta so se pritožniki že pred letom obrnili tudi na nevladno Koordinacijo neparlamentarnih strank in list – KNSL.

 Imenovana koordinacija ima poleg  angažmaja pri uveljavitvi sprememb volilne zakonodaje tudi nalogo spremljala poteka volitev iz vidika pravne regularnosti in zagotavljanja enakosti pogojev volilni kampanji, ki je izhodišče in predpogoj demokratičnosti volitev kot takih.

Tako pri pritožbi obeh občin (MOL-a in Mengša) je bil podan sum, da so župani in njihove svetniške liste, občinska glasila uporabljali za lastno promocijo in ostale s tem postavili v diskriminatoren položaj.   V MOL pa naj bi poleg tega obstajal sum o tako imenovanem  »uvozu volivcev«

V KNSL smo pridobili pritožbena  gradiva Tomaža Štebeta iz občine Mengeš, (kontakt: tomaz.stebe@gmail.com)  Sicer pa se lahko obrnete tudi direktno nanj.

Pritožbena gradiva Vilija Kovačiča in mag. Tomaža Ogrina iz MOL pa so na razpolago pri prvo imenovanem g Kovačiču ( vili.kovacic@sio.net)

Prva tiskovna konferenca na to temo je potekala 08.1.2020 na Cankarjevi v Ljubljani, kjer je bilo temeljito predstavljena vsebina pritožbe. Odziv novinarjev je bil relativno velik, a medijskih objav, razen v nekaterih alternativnih glasil, v dominantnih medijih izredno malo in še to okrnjeno in v manj gledanih oz. poslušanih terminih.

Druga novinarska konferenca, ki jo vodil predstavnik KNSL v sodelovanju z omenjenimi pritožniki in njunim pravnim svetovalcev, pa je bila 29.6.2020 (prav tako v prostorih na Cankarjevi ulici v Ljubljani). Udeležba novinarjev je bila pičla. Razen kratkega (nekaj deset sekundnega okrnjenega poročila) v prvem Dnevniku RTVSLO (iz katerega pravzaprav ni bi bilo razvidno kaj je bila vsebina pritožb in zoper koga) drugih objav ni bilo.  Zapis novinarke nacionalnega radia, ki je bila tudi prisotna na novinarski konferenci pa v »Dogodkih in odmevih« ni bil objavljen.

       V KNSL ugotavljamo, da je dve letno zavlačevanju pri reševanju pritožb na lokalne volitve svojevrsten pravosodni PRAVSODNI ŠKANDAL.

Pritožbe na volitve bi se morale reševati urgentno, torej hitro in prednostno. S tem odlašanjem pada sum o regularnosti volitev.

Kritiko in zahtevo po razrešitvi zadeve bomo poslali tudi na Pravosodno ministrstvo in Komisiji za peticije in človekove pravice, ter enakost možnosti DZ.

Od ministrstva ne pričakujemo, da bi se spuščalo v vsebino pritožb, želimo pa, da prouči zakaj je prišlo do blokad pri odločanju in nedopustnem zavlačevanju – zaradi katerega bi moral kdo tudi odgovarjati.


Od MNZ pa pričakujemo pojasnilo zakaj policija toliko časa proučuje zadevo okoli suma fiktivnih prijav na stalno prebivališče MOL in sprejem ukrepov, da se proučitev zadeve vendarle pospeši.

Zaskrbljeni smo tudi ob medijski blokadi.

In še to:

Že neka tednov preko medijev poslušamo kaj se dogaja  s predsedniškimi volitvami v ZDA. Tudi po večkrat na dan poslušamo komentarje in poročila o pritožbah.

O naši zadevi, pa ni nič pretirano, če rečemo, da smo deležni medijskega molka. Ali je  posredi nestrokovnost, ne-prepoznavanje družbeno relevantnih tem ali politični motivi, se ne bomo spuščali.

Kritika še posebej leti na javno RTV  saj je po 5. členu zakona o RTV dolžna obveščati javnost o relevantnih temah; a ne na ta način, da javnost tega sploh ne opazi.

Uredniški spodrsljaji bodo prisotni tudi v bodoče, tem se ne da izogniti, navkljub dobri volji.  V naši družbeni realnosti je problem nedelovanja nadzornih instanc. Mediji so ena od njih; naj bi bili »čuvarji demokracije« (?)

Kritika leti zato še posebej na inštitut Varuha gledalcev in poslušalcev RTVSLO, konkretno gospo Ilinko Todorovski, ki kljub obvestilu pritožnika o neustreznem poročanja iz  omenjene 2. tiskovne konference ni ustrezno odreagirala.( Torej že takrat). Lahko zopet govorimo opustitvi njenih dolžnih ravnanj.  Prav je, da se spoštuje uredniška in novinarska svoboda, a  javnemu mediju se naložene (omenjeni 5. člen zakona o RTV in interna Pravila) tudi druge naloge in izpostavlja vlogo, ki pa je le drugačna od zasebnih medijev.


                                                                                     Predsedujoči KNSL
                                                                                    Andrej MAGAJNA