Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju terorizma

September 24, 2019
September 24, 2019 Alenka

Govori Zmaga Jelinčiča Plemenitega na Odboru za zunanje zadeve, dne 18. 9. 2019 – Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju terorizma.