Volilna enota: 7 Maribor

Volilni okraj:

  • volilni okraj Slovenska Bistrica (Poljčane, Makole, Oplotnica, del občine Slovenska Bistrica, ki obsega območje naselij: Brezje pri Slovenski Bistrici, Cezlak, Cigonca, Črešnjevec, Devina, Dolgi Vrh, Drumlažno, Farovec, Fošt, Frajhajm, Gladomes, Hošnica, Ješovec, Jurišna vas, del Kalše, Kebelj, Klopce, Kočno ob Ložnici, Korplje, Kostanjevec, Kot na Pohorju, Kovača vas, Križni Vrh, Laporje, Leskovec, Levič, Lokanja vas, Lukanja, Malo Tinje, Modrič, Nadgrad, Nova Gora nad Slovensko Bistrico, Ošelj, Planina pod Šumikom, Podgrad na Pohorju, Preloge, Prepuž, Pretrež, Radkovec, Razgor pri Žabljeku, Rep, Ritoznoj, Sevec, Slovenska Bistrica, Smrečno, Spodnja Ložnica, Spodnja Nova vas, Spodnje Prebukovje, Stari Log, Šentovec, Šmartno na Pohorju, Tinjska Gora, Trnovec pri Slovenski Bistrici, Turiška vas na Pohorju, Urh, Veliko Tinje, Videž, Vinarje, Visole, Vrhloga, Vrhole pri Laporju, Vrhole pri Slov. Konjicah, Zgornja Bistrica, Zgornja Brežnica, Zgornja Ložnica, Zgornja Nova vas, Zgornje Prebukovje, Žabljek in del občine Zreče, ki obsega območje naselja: Zlakova)
  • volilni okraj Slovenske Konjice (Slovenske Konjice, Vitanje in del občine Zreče, ki obsega območje naselij: Boharina, Bukovlje, Črešnova, Čretvež, Dobrovlje, Gorenje pri Zrečah, Gornja vas, Gračič, Koroška vas na Pohorju, Križevec, Lipa, Loška gora pri Zrečah, Mala gora, Osredek pri Zrečah, Padeški Vrh, Planina na Pohorju, Polajna, Radana vas, Resnik, Rogla, Skomarje, Spodnje Stranice, Stranice, Zabork, Zreče)

Številka na glasovnici: 18

Rojen: 7. januar 1948

Zaposlen: Poslanec v Državnem zboru RS

Moto: Slovenci smo izbran narod.

Zmago Jelinčič Plemeniti je ustanovitelj in predsednik Slovenske nacionalne stranke, ki je na slovenski politični sceni od 1998. Po izobrazbi je magister farmacije, magistriral pa je tudi na akademiji za diplomacijo in varnostne vede v Beogradu. Je ločen in ima tri otroke. Sin Klemen je mag. dr. etnologije, ki je svoj študij zaključil v Izraelu. Je samostojni kulturni delavec, ki je izdal več svetovno pomembnih znanstvenih knjig, ob enem pa je tudi prevajalec. Ena, ravnokar polnoletna hčerka Aleksandra Tisa, gre jeseni na študij slikarstva v tujino. Mlajša, Aleksija Iris pa v drugi letnik srednje šole. V tem mandatu sta vidni njegovi zaslugi prizidek k zdravstvenemu domu v Slovenskih Konjicah in rekonstrukcija kartuzije v Žičah. Brez glasov Slovenske nacionalne stranke ne bi bil sprejet niti en projekt v državi.