Pisno poslansko vprašanje v zvezi s sporno postavitvijo manjše elektrarne

May 14, 2020
May 14, 2020 Alenka

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem ministra za okolje in prostor, mag. Andreja Vizjaka, da mi odgovori na naslednje vprašanje:

Sramotna zgodba se dogaja na reki Krki, kjer je nedopustno, da določeni posamezniki dobivajo zeleno luč za grobe posege v naravo.

Domačine upravičeno jezi postavitev manjše elektrarne pri Drašči vasi, kajti lastnik ima gradbeno dovoljenje za sanacijo obstoječih objektov, a je pri izvedbi močno odstopal od dovoljenega, saj so objekti videti kot novi. Podane so bile tudi najmanj tri prijave, a se ni zgodilo nič.

1. Ker prejšnje pristojne inšpekcije, tako gradbena kot okoljska, ki se ukvarjajo s to zadevo, niso naredile nič na prejšnjem ministrstvu, me zanima, kako bodo sedanje ukrepale zoper lastnika?

2. Kako je lahko lastnik dobil t. i. vodno dovoljenje ter kdo in na kakšni osnovi ga je izdal?

3. Katere druge kršitve so še zaznale sedanje pristojne inšpekcije, ki jih prejšnje niso in v kolikšnem času naj bi se stanje na reki Krki saniralo pod sedanjim ministrstvom za okolje in prostor?

4. Kaj je v ozadju, da se policisti niso odzvali na prijavo domačinov glede uničevanja tako zasebne kot javne infrastrukture, je to »maslo« prejšnje Vlade in kako bo od sedaj naprej?

5. Kaj je razlog, da prejšnje ministrstvo in vse t.i. okoljske službe, agencije, direktorati in tako dalje niso opazile grobih in nedopustnih posegov v okolje in kako se s tem ukvarjajo na sedanjem ministrstvu?

Za vaš odgovor se vam zahvaljujem.

Dušan Šiško, poslanec