Dvoličnost Nemca

February 18, 2019
Posted in News, Novice
February 18, 2019 Alenka
Zahtevo poslanca SD smo že podprli, toda hkrati morajo TAKOJ odstopiti vsi slovenski politiki in funkcionarji, ki ignorirajo meddržavne pogodbe in slovenske ustavne dokumente, ki določajo status slovenskih dežel v “zadevi Tajani”, posebej dežele Primorske, ki jo je Italija z Rapallom prevzela in po 2. vojni vrnila. Na pravni in mednarodno pravni ravni je Primorska teritorialno še vedno taka kot je bila l. 1947 vrnjena, saj je zadnji poskus sprememb (arbitraža) končal v močvari dosežka sposobnjakovičev in na deponiji. Slovenski politiki so dolžni najprej dokončati pravno in v dokumentih izvršeno osamosvojitev, potem pa se bo imela Republika Slovenija pravico oglašati v takih in podobnih primerih.

Je pa zanimivo, da poslanec SD Nemec vlaga spremembo zakona o praznikih in dela prostih dnevih, kjer predlaga, da bi se sedanji termin “vrnitev Primorske matični domovini” spremenil in bi naj se glasil “priključitev Primorske”. Samo osel, ali pa tisti, ki dela za Italijane lahko predlaga kaj takega. Kaj namreč pomeni ta sprememba; PRIKLJUČITEV pomeni isto kotANSCHLUSS ko je Hitler priključil Avstrijo nemškemu rajhu, po drugi svetovni vojni pa se je Avstrija ponovno vrnila v svoje okvire. Priključitev Primorske pomeni, da naj ni bila ta dežela odvzeta Italiji in bo čez čas prišla nazaj v državo od katere je bila odvzeta, toraj nazaj v Italijo. Italijani bodo to seveda storili ob primernem času, saj bodo rekli Slovenci so sami priznali, da so deželo priključili, ko so jo vzeli nam. Idioti na naši strani bodo spoznali napako šele ko bomo do vratu v italijanskem dreku. Ob pomoči slovenskih neokomunistov, ko so njihovi predhodniki po drugi svetovni vojni po dogovoru z italijanskimi komunisti prepustili Lahom Trst in Gorico (med ostalim). Na podobne slovenske bedastoče se sklicujejo tudi Hrvati v svojem memorandumu ob arbitraži, ko so v začetku dokumenta zapisali, da Slovenci sami priznavajo, da je Slovenija morsko prikrajšana država, na osnovi pisanj pomembnih slovenskih pravnikov. Izdajalcem nam torej ne primanjkuje. Pa še dobro živijo na naš račun.