Pisna poslanska pobuda v zvezi s prerazporeditvijo zdravstvenega osebja

October 29, 2020
October 29, 2020 Alenka

V tem trenutku imajo v vseh bolnišnicah in večini socialno varstvenih ustanov probleme s kadrom, ki ga primanjkuje saj je veliko zaposlenih aktivno okuženih z SARS-CoV-2. V Splošni bolnišnici Celje je denimo na včerajšnji dan bilo aktivno okuženih 105 zaposlenih. Od tega 14 zdravnikov, 41 diplomiranih medicinskih sester in preostanek srednje medicinske sestre ter ostalo medicinsko osebje.
Kje nastaja največji problem? Polega tega, da je ogromno pozitivnih je veliko kadra zapustilo bolnišnice in odhaja na delo v zdravstvene domove,
kjer delo poteka po osem ur dnevno na eno izmeno.

V času, ko je razglašena epidemija korona virusne bolezni 19 in je število aktivno okuženih zelo poskočilo tudi v zdravstvenih domovih zapirajo
ambulante in tako to zdravstveno osebje načeloma nima kaj delati. Recimo samo iz SBC je v letu 2020 odšlo 33 diplomiranih in srednjih medicinskih
sester, predvsem na delovna mesta v zdravstvene domove. 33 sester bi še kako rešilo trenutno situacijo primanjkljaja kadra.

Kaj bi morala storiti Vlada RS? Pod NUJNO sprejeti ukrep, ki bi omogočal prerazporeditev zdravstvenega osebja iz ustanov, kjer trenutno ni tako
potrebno ali pa sploh ne dela, v ustanove kjer je zdravstveno osebje NUJNO potrebno. Prerazporeditev se omogoča tudi med ustanovami, ki
niso samo državnega pomena oz. njihov ustanovitelj ni Republika Slovenija ampak morebiti tudi posamezne občine (velja pri zdravstvenih
domovih). Slednje je NUJNO, ker drugače enostavno zdravstveni domovi ne bodo dali delavcev.

Drugo kar bi bilo smiselno in nujno pa je t.i. splošna mobilizacija po poklicu. Torej, mobilizira se vso zdravstveno osebje, ki ima opravljeno
tovrstno izobrazbo in ne dela v zdravstvu ampak v drugih sektorjih, ter se jih prerazporedi na delo v bolnišnice in socialno varstvene ustanove.