Pisno poslansko vprašanje v zvezi s postavitvijo vetrnega polja s strani Dravskih elektrarn

May 10, 2021 Alenka

Dravske elektrarne Maribor (DEM), želijo na območju Ojstrice nad Dravogradom postaviti vetrno polje. Načrtujejo postavitev treh vetrnih elektrarn. Trenutno v DEM poteka izdelava okoljskega poročila in strokovnih podlag. Idejne zasnove so v zaključni fazi izdelave.
Poleg vetrnega parka Ojstrica namerava DEM investirati tudi v vetrni park Paški Kozjak. Načrtuje se postavitev štirih vetrnih agregatov s skupno močjo 13 megavatov.
Povsod po svetu opuščajo to tehnologijo, saj so novejše študije pokazale, da v prihodnosti ta način pridobivanja energije ne bo mogel zadovoljiti energetskih potreb, saj pridobivanje energije zavzame preveliko (nesorazmerno) površino zemlje.
Poleg tega na slovenskem ozemlju tudi nimamo pravega vetrnega potenciala, zato gre pri izgradnji zgolj za finančne interese investitorjev v povezavi z državnimi ustanovami, za kar bi se morala zanimati tudi KPK.
V Sloveniji pa bi seveda radi zdaj, ko se po svetu ta način opušča, v imenu »zelene države« na veliko investirali v stare in dokazano slabe tehnološke rešitve.
Zanima nas koliko bo naložba vredna in kakšen odstotek bo zraven prispevala država.
Glede tega kdo in koliko pa bo pri tem projektu profitiral, pa bomo naslovili novo poslansko vprašanje.