Pisno poslansko vprašanje v zvezi z mnenjem Vlade o Predlogu zakona o spremembi Kazenskega zakonika

May 19, 2020
May 19, 2020 Alenka

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem Vlado Republike Slovenije, da mi odgovori na naslednje vprašanje:

Mnenje Vlade, ki je dne 27.1.2020 odstopila je imela o Predlogu zakona o spremembi Kazenskega zakonika z dne 21.11.2019 pod št. EVA: 2018- 1211-0834 odklonilno stališče.

• Zanima me, ali je sklep takratne Službe vlade za zakonodajo še zmerom enak, saj sodimo, da je tak sklep usmerjen proti samostojnosti, neodvisnosti in integriteti Republike Slovenije?

• V kolikor je sklep spremenjen, prosim za njegovo vsebino, če pa sklep še ni bil spremenjen predlagam Vladi naj ga Vlada v najkrajšem času spremeni in prilagodi stanju, ki je zaskrbljujoče in ki se še poslabšuje.

Zmago Jelinčič Plemeniti, vodja