Pisno poslansko vprašanje v zvezi z umrljivostjo

May 22, 2020 Alenka

Spoštovani.

Epidemija SARS-CoV-2 (COVID-19) je med ljudmi povzročila vsesplošno paniko. Strah pred to novo boleznijo se širi tako med starimi kot mladimi, saj ne vedo kaj pričakovati, ne vedo kaj je res in kaj ne, ali je bolezen res tako smrtonosna kot jo predstavljajo ipd. Menim, da podatki o umrljivosti za SARS-CoV-2 (COVID-19) niso verodostojni in le pripomorejo k širjenju panike. Podatki o umrljivosti so oziroma naj bi bili najbolj zanesljivi podatki zdravstvene statistike in osnova za izračun nekaterih kazalnikov zdravstvenega stanja prebivalstva, kar je še posebej pomembno v času epidemije oziroma pandemije. Po javno znanih podatkih naj bi v letu 2018 največ ljudi umrlo za posledicami neoplazme (rak prebavil, prostate, dojke in pljuč), t.j. 6 586 oseb, bolezni obtočil 7 861 oseb in bolezni dihal 1 079 oseb. Zaradi gripe vsako sezono na svetu umre do 650 tisoč ljudi, samo v Sloveniji je lani zaradi gripe umrlo več kot 160 ljudi. Na osnovi Strokovnega navodila za opravljanje mrliškega pregleda (Uradni list RS, št. 56/93) se sanitarna obdukcija opravi na zahtevo lečečega zdravnika, ki je umrlega zdravil doma ali v zdravstveni organizaciji in tudi če obstaja strokovni ali znanstveni interes. V 9. členu omenjenega navodila sicer piše, da je sum na nalezljive bolezni upravičen kadar hkrati ali zapored v istem kraju zboli več oseb z enakimi ali podobnimi bolezenskimi znaki, oziroma je znano, da gre za endemsko območje nalezljivih bolezni.

Na osnovi vsega navedenega me zanima naslednje:

– Koliko ljudi je skupaj umrlo od 12. 3. 2020 do 14. 5. 2020 in koliko v enakem obdobju leta 2019? Kateri so bili najpogostejši vzroki smrti?

– Koliko obdukcij je bilo narejenih od 12. 3. 2020 do 14. 5. 2020 med umrlimi, ki so poleg pridruženih bolezni zboleli tudi za SARS-CoV2 (COVID-19)?

– Ali zdravnik – mrliški preglednik pri ugotavljanju vzroka smrti upošteva zgolj osnovno ali tudi pridružene bolezni? Na osnovi česa naredi zaključek?

– Glede na to, da je dolžnost zdravnika – mrliškega oglednika, da ugotovi vzrok in način smrti, me zanima, kako opravičujete dejstvo, da se zdravnik – mrliški oglednik sklicuje na pandemijo in na osnovi tega zaključi vzrok smrti?

– Ali se vam čas pandemije zdi primeren, da se obdukcija umrlih, pri katerih je bil prisoten tudi virus SARS-CoV-2 (COVID-19) opravi v luči znanstvenega ali strokovnega interesa?

– Zakaj naša stroka brez razmisleka sledi Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO)? Za vaše odgovore se vam zahvaljujem.

Dušan Šiško, poslanec