Pisno poslansko vprašanje v zvezi z zaposlenimi, ki obravnavajo primer Križanke

June 11, 2021 Jernej

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem Vlado Republike Slovenije, da mi odgovori na naslednja vprašanja:

Problem Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana se vleče kot jara kača.

Vsaj pogajanja z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport so bila po naših informacijah do sedaj neuspešna. Ljudje, ki vodijo ta projekt enostavno ne razumejo problema oz. ga morda celo ne želijo razumeti. Glede na apetite ljubljanskega župana je velika verjetnost o medsebojnem povezovanju.

Odgovori zaposlenih s strani zgoraj navedenega ministrstva so neresni. Ravnatelju odgovarjajo, da ne morejo voditi projekta, ker naj bi bili preveč zaposleni / obremenjeni z odgovarjanjem na poslansko vprašanje. Takšen odgovor ni vreden uradniške funkcije. Zaposleni mag. Boris Munišič zagotovo ne ravna vestno pri svojem delu, zato bi bilo prav, da se preveri, kako vestno opravlja svoje delo. Odgovor, ki ga je naslovil na ravnatelja prej omenjene šole, je dobesedno izpod vsake kritike.

Predvsem zaradi zadnjih dogodkov je situacija zelo resna in zahteva hiter odziv resornega ministrstva ne pa, da uradniki problema ne jemljejo resno.

• Zanima me, ali bo nad delom v.d. generalnega direktorja Direktorata za investicije uveden kakšen postopek in ali bo poklican na odgovornost?
• Kaj bo resorna ministrica storila, da se bodo prenehali resnični problemi pometati pod preprogo?
• Zakaj resorno ministrstvo ne pomaga omenjeni srednji šoli pri iskanju rešitev, in sam postopek s svojo neodzivnostjo oziroma neresnostjo samo še podaljšuje?
• Ali je v interesu resornega ministrstva, da se situacija ustrezno uredi in kaj bo naredilo za to?
• Kdo in kako bo odgovarjal, če s 1. 9. ne bo prostorov?
• Ker je na šoli omejitev vpisa, oddelek več in zelo zahtevno delo priprave urnika (več kot polovica pouka, vsebin izvaja po skupinah, ki zahteva več prostorov), me zanima, kako si predstavlja pristojna ministrica, da se bodo zadeve uredile do septembra, ob upoštevanju, da uradniki ministrstva resnosti položaja ne jemljejo resno?

Zmago Jelinčič Plemeniti,
vodja