Pobuda vladi RS za razpis posvetovalnega referenduma – pomoč drugim

March 23, 2024 Slovenska nacionalna stranka

Smo v času, ko se Slovenija sooča s številnimi izzivi, ki ne samo da ogrožajo trenutno blaginjo naših državljanov, ampak tudi vprašajo prihodnje sposobnosti naše države za zagotavljanje temeljnih javnih storitev. V luči nedavnih naravnih nesreč, kot so bile lanskoletne obsežne poplave, ki so opustošile del naše države in zahtevale velike finančne vložke za obnovo in pomoč prizadetim območjem, se poraja vprašanje prioritet Slovenije v mednarodnem sodelovanju in pomoči.

Slovenija kot članica mednarodne skupnosti in različnih mednarodnih organizacij sodeluje v številnih oblikah meddržavne pomoči, ki vključujejo finančno, materialno ter strokovno podporo drugim državam. Medtem ko je mednarodna solidarnost in pomoč pomemben del naših zunanje političnih in humanitarnih obveznosti, se pojavlja vedno več vprašanj o trajnosti in prioritetah takšnih odločitev.

V luči trenutnih notranjih izzivov in potrebe po krepitvi lastne državne infrastrukture in socialnih sistemov predlagamo, da se slovenskim državljanom omogoči izraziti svoje mnenje o nadaljevanju finančne in materialne pomoči drugim državam skozi posvetovalni referendum z naslednjim vprašanjem:

“Ali naj Slovenija še naprej zagotavlja finančna in materialna sredstva bilokateri drugi državi po svetu?”

Ta pobuda izhaja iz prepričanja, da mora Slovenija v času, ko se sooča s svojimi obsežnimi težavami in izzivi, kot so nedavne naravne nesreče, ekonomske težave in potreba po krepitvi lastne infrastrukture, premisliti o svojih prioritetah na področju mednarodne pomoči.

Predlagamo, da Vlada Republike Slovenije razmisli našem predlogu ter po preučitvi vidikov razpiše posvetovalni referendum. Menimo, da bo takšen demokratični postopek omogočil boljše razumevanje volje slovenskih državljanov glede prihodnjih usmeritev države v mednarodnih odnosih, hkrati pa poudaril pomen osredotočenja na notranje razvojne in obnovitvene projekte.

V upanju, da bo ta pobuda sprejeta v duhu odgovornosti do prihodnjih generacij Slovenije, pričakujemo nadaljnje korake.

S spoštovanjem,

Zmago JELINČIČ PLEMENITI
predsednik

, , , ,