Pripomba – zgodovinski del združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom

August 23, 2018
Posted in News, Novice
August 23, 2018 Alenka

Pripomniti pa je potrebno:

1.  Ne navedenega dne ne katerega drugega se niso “združili” prekmurski Slovenci z “matičnim narodom”… Tistega dne (predvsem pa z podpisom Sporazuma v Trianonu!) sta bila večinsko s Slovenci poseljena dela Železne županije in Županije Zala dodeljena Kraljevini SHS. Blebetanje o “združevanju narodov” je več kot kričeč primer (resentiment) nacifašističnega tribalizma in rasizma, ko se blebet spremeni v AKCIJO (npr. “veličastno” nevihtno zmago, v resnici brezobziren izgon z rodne zemlje nad četrt milijona civilistov brez vsake zaščite) pa gre za genocid nacističnih dimenzij.
2.  “Prekmurje” je poimenovanje teritorija znotraj Kraljevine Ogrske, kakor ga je bilo videti s štajerske (SLOVENSKE) strani državne meje. Izsek vojaške specialke natančno pove, da je meja po Muri do Drave pod Središčem (Karta!) meja med Štajersko in PREKMURJEM – torej “Prekmurje” obsega ves teritorij severno od Drave – torej TUDI Medmurje:
  

Na žalost so veličastne govorance v zvezi s tem navaden flanc in fantazije. Sporazum v Trianonu natančno opredeljuje mejo CELOVITEGA  ozemlja, dodeljenega Kraljevini SHS (in mejo tega ozemlja na reki Dravi). Da gre za celovito ozemlje (večinsko slovenskih delov obeh tu navedenih županij) je izven vsakega dvoma. “Hrvaška” se začenja na reki Dravi, kjer teče meja “hrvaške” (ogrske) županije Varaždin. Zato je skladno z načeli in pravili internacionalnega prava dokončno vse ozemlje severno od reke Drave del Republike Slovenije. Mejo na Dravi so namreč brez zadržkov priznali tudi ustaši leta 1941, ko je Madžarska vrnila omenjene dele obeh županij v okvir Madžarske. NDH je takrat enako z meddržavno pogodbo z okupatorskimi oblastmi v slovenskih deželah Primorski, Krajnski in Štajerski VELJAVNO priznala kot svojo zunanjo državno mejo državne meje omenjenih slovenskih dežel z Ogrsko (s katerimi so te SLOVENSKE dežele kot “ZEMLJE države SHS” leta 1918 s Kraljevino Srbijo sestavile novo južnoslovansko državno tvorbo).