SNS je stranka, ki ji je mar države in njenih državljanov

June 15, 2020
Posted in News, Novice
June 15, 2020 Alenka

Ko nekateri pravijo, da je SNS nacionalistična stranka, jim je potrebno pojasniti, da je nacionalna, torej državnostna, ki ji je mar države in njenih državljanov.

Da je SNS edina stranka v RS, ki izhaja iz zavezanosti državi in državnim strukturam, ki edine morejo zavarovati pravice vsakega človeka in državljana, se pokaže pri bebavem tolmačenju zakona o državljanstvu, o katerem VSE druge stranke (ki očitajo SNS nacionalizem) brutalno vsiljujejo “spermatozoidno” definicijuo državljanstva – kar se more ploditi le v njih bebavih buticah. Zakon je natančen in določen – pove, da “po rodu” ne gre za spermije in jajčeca, marveč za DRŽAVLJANSTVO staršev (KRAJ rojstva … itd.) KRETENI in MANIPULANTI.

Torej je to stranka, ki deluje za trdno državo – državno strukturo, zakonje, ustavnost in funkcionalnost. To nima nič opraviti z blutundbodenskimi zastranitvami, rodovnimi obsedenostmi in rdečo ali črno “Gleichschaltungo”, česar so polne v zadnjih desetletjih vladajoče stranke … Svojo odgovornost do države SNS dokazuje ves čas.

II. PRIDOBITEV DRŽAVLJANSTVA

3. člen

Državljanstvo Republike Slovenije se pridobi:

1.      po rodu,

2.      z rojstvom na območju Republike Slovenije,

3.      z naturalizacijo, to je s sprejemom v državljanstvo na podlagi prošnje,

4.      po mednarodni pogodbi.

1. Pridobitev državljanstva po rodu

4. člen

Po rodu pridobi državljanstvo Republike Slovenije otrok:

1.      če sta ob njegovem rojstvu oče in mati državljana Republike Slovenije;

2.      če je ob njegovem rojstvu eden od staršev državljan Republike Slovenije, otrok pa je rojen v Republiki Sloveniji;

3.      če je ob njegovem rojstvu eden od staršev državljan Republike Slovenije, drugi pa je neznan ali je neznanega državljanstva ali je brez njega, otrok pa je rojen v tujini.