Stališče SNS do nove vlade pod vodstvom g. Janeza Janše

March 3, 2020
Posted in News, Novice
March 3, 2020 Alenka

Stališče stranke SNS je predstavil poslanec g. Dušan Šiško.

Spoštovani!
Vlada gospoda Janše bo zagotovo potrjena in s to vlado bo potrebno sodelovati.

Slovenska nacionalna stranka je bila vedno konstruktivna opozicija, ki je podpirala dobre predloge katerekoli vlade in bila proti tistim predlogom, ki so bili v škodo slovenske države in državljanov.

Na enak način bo Slovenska nacionalna stranka kot konstruktivna opozicija delovala tudi v bodoče.

Glede na to, da so bile v preteklosti sprejete marsikatere odločitve, ki so zaradi izsiljevanja določenih koalicijskih in kvazi koalicijskih strank povzročile in povzročajo naši domovini veliko škode, smo prepričani, da dela novi vladi ne bo zmanjkalo.

Še posebej ne, če bo za korist poštenih, delavnih in normalno razmišljajočih državljanov hotela popraviti nesmisle in napačne odločitve bivših odločevalcev.

Upamo, da takšnih metanj polen pod noge premierju v novi vladi, kakršna so bila v dosedanjem mandatu, pač ne bo.

Prepričani smo, da bo ta koalicija delovala bolj trdno, saj so ravno tiste stranke, ki so bile v veliki meri krive za razpad dosedanje koalicije, izvezete iz vodstvenih položajev.

Slovenska nacionalna stranka bo v okviru svojega programa novi vladi posredovala tudi predloge za ureditev določenih vprašanj.

Prejšnja Vlada, predvsem zaradi notranjih razprtij, za te predloge ni imela posluha.

Bo pa Slovenska nacionalna stranka izredno glasna, kadar bo ocenila, da je kakšna odločitev vladne koalicije v nasprotju s koristmi slovenske države.

Sicer pa so določene usmeritve nove koalicije v skladju s programom Slovenske nacionalne stranke, kot na primer uvedba obveznega služenja vojaškega roka, kar ima Slovenska nacionalna stranka v svojem programu že ves čas.

V zvezi s tem smo na Vlado naslovili tudi pisno poslansko pobudo.

Tudi druge usmeritve so nam blizu, saj v Slovenski nacionalni stranki poznamo in cenimo naša dva pregovora »brez dela ni jela« in »kdor ne dela, naj ne je«, na osnovi katerih je slovenski rod preživel do današnjih dni.

Tako kot do zdaj bo Slovenska nacionalna stranka sledila delovanju prihodnje vlade in bo izredno kritična do vseh postopkov.

Z največjim veseljem pa bo podpirala rešitve, ki bodo podpirale razvoj slovenske države, njeno ponovno vključitev v evropski in svetovni zemljevid, od koder so nas nore, nedomišljene in bedaste poteze v prvi vrsti nekdanjega zunanjega ministra Cerarja, izrinile.

Prav na področju zunanjih zadev pričakujemo, da bo premier tako kot je že napovedal, odstopil od arbitražne razsodbe.

Na ta način pa na osnovi internacionalno relevantnih pravnih dejstev začel nove pogovore v korist naše države.

Mimogrede, Slovenska nacionalna stranka je dosedanjo Vlado in njene ministre, posebej Bratuškovo, večkrat opozorila, da lahko nerešena vprašanja s Hrvati v zvezi z nuklearko postanejo večji problem, kot je pa propadla arbitraža.

Tudi Vašo Vlado opozarjamo na težavo jedrskih odpadkov, ki se vleče že 40 let, in na to, da bomo za slovenski del mogoče še pravočasno poskrbeli, hrvaški pa bodo še naprej na dvorišču NEK.

Našo skrb potrjuje nedavna izjava predstavnice hrvaškega zunanjega ministrstva na državni TV.

Tam je celo njihov znani analitik Puhovski ocenil, da sta v odnosih s Slovenijo večji problem kot arbitražni sporazum problem varčevalcev Ljubljanske banke in skladiščenje odpadkov iz NEK.

Državna tajnica s slovenskim priimkom – Metelko – pa je na to izjavila, da se z reševanjem odpadkov v Krškem sploh ne mudi in da ima Hrvaška še dovolj časa!

To lepo kaže, kako resno se Hrvati kot solastniki nuklearke lotevajo tega vprašanja.

Mi pa vemo, da je začasno skladišče v nuklearki že zdaj polno in da odlagališča v Krškem nismo mogli zgraditi niti v 10 letih, odkar imamo lokacijsko soglasje.

Ker iz koalicijskega sporazuma na strani 4 vidimo, da je možnost gradnje drugega reaktorja v Krškem tudi del programa nove Vlade, opozarjamo, da je treba pred tem rešiti vsa odprta vprašanja v zvezi z obstoječim.

Z vprašanjem izrabe jedrske energije je povezano tudi področje različnih oblik varnosti.

Ena izmed njih je gotovo fizično varovanje infrastrukturnih objektov državnega pomena, ki jih je v regiji Posavje razmeroma več kot kjerkoli v tej državi.

Naj spomnim, da imamo tam poleg nuklearke tudi pet hidroelektrarn z zajezitvami, termoelektrarno, vojaško letališče, največji železniški mejni prehod, enega največjih cestnih prehodov, več kot 60 km šengenske meje in še bi lahko naštevali.

Ob vsem tem pa nimamo Policijske uprave, ki nam jo je leta 2011 pod izgovorom racionalizacije vzela leva vlada Boruta Pahorja.

Preselili so jo v Novo mesto, s katerim nimamo nič skupnega kot šengensko mejo in probleme z Romi.

Če so namreč problemi v zvezi z varnostjo strateških objektov v naši regiji za zdaj samo teoretične narave, pa imamo zato zlasti v zadnjem času veliko težav z Romi.

Tudi sam sem pred 14-imi dnevi sodeloval na izredni seji Sveta za sobivanje v Občini Krško, kjer smo lahko slišali dolgo vrsto težav, ki jih tako rekoč iz dneva v dan povzročajo člani romske skupnosti na poljih, v trgovinah, v javnih zavodih in na ulicah.

Ne bom našteval vseh primerov.

Naj vam samo povem, da v Zdravstvenem domu Krško resno razmišljajo, da bi za svoje reševalce nabavili neprebojne jopiče in čelade in da gasilski in policijski avtomobili iz meseca v mesec prihajajo iz romskega naselja obtolčeni od kamenja.

Upamo lahko, da se občanom ne bo treba samoorganizirati v vaške straže in varde, kot so to storili že nekateri kmetje na Krškem polju.

Glede na vse navedeno pričakujemo, da bo nova vlada ponovno preučila možnost vrnitve Policijske uprave v Krško, pa tudi drugod po Sloveniji, če se bodo za to pokazale potrebe.

Moram pa ob tem povedati, da vsi Romi niso enaki in da so številni med njimi dobri, vendar pogosto postanejo žrtve izsiljevanja svojih sosedov.

Problemi kažejo, da so dosedanji pristopi za vključevanje Romov v družbo na našem koncu popolnoma odpovedali in da sredstva, ki jih država in lokalne skupnosti namenjajo v socialne namene, v veliki meri končajo v kriminalu, prostituciji in trgovini z mamili ali orožjem.

Nehajmo si zatiskati oči pred temi problemi in napadati nas, ki na to opozarjamo. Predvsem pa poskrbimo, da bomo res vsi državljani enaki pred zakonom!

V Slovenski nacionalni stranki pričakujemo tudi, da se bo pod novo Vlado začelo procesuirati zadeve, ki so bile do zdaj pometene pod preprogo:

•          da se bo naredil red v slovenskem pravosodju,

•          da se bo protislovensko usmerjenim nevladnim organizacijam zaprla pipa, iz katere konstantno dotekajo desetine in desetine milijonov,

•          da bo slovenska kultura in kulturna dediščina dobila mesto, ki ji gre in da nagrad ne bodo dobile dojilje psov, ampak umetniki, ki to zaslužijo.

Da bo varovanje kulturne dediščine pod budnim očesom pravega ministra za kulturo, ki ne bo dovoljeval namernega, na neznanju temelječega ter na osnovi ignorantskega odnosa do lastnega dela in položaja ter s tem prispeval k uničenju slovenske kulturne dediščine.

Dela novi Vladi ne bo zmanjkalo.

Ravno tako ne bo malo ovir, saj se bodo določeni segmenti javne uprave vsemu upirali in ne bodo dovoljevali sprememb, saj sodijo, da so njihovi položaji nedotakljivi.

Pričakujemo, da se bo nova vlada lotila reorganizacije ministrstev, saj je to edina možnost, da se nedelavne viške zaposlenih odstrani s pozicij, ki jih zasedajo, kjer so dobro plačani, njihov delovni izplen pa je vsaj vprašljiv, če ne že kar ničen.

V slovenski nacionalni stranki smo prepričani, da bo nova Vlada potrjena, ob čemer še enkrat poudarjamo, da naša načelna odločitev stoji, da bomo konstruktivna opozicija.

Ravno zaradi tega me veseli, da ste v koalicijski sporazum na strani 7 zapisali, da boste dvignili povprečnino občinam.

Ob tem vam predlagam, da občinam namenite tudi znesek 5 milijonov, kolikor bi stale predčasne volitve, ki zdaj očitno ne bodo potrebne.

S tem se boste približali tistemu znesku, za katerega ste ob sprejemanju proračuna tudi meni očitali, da sem pomagal prikrajšati občine.

Vesel bom, če boste to škodo, ki ste jo očitali nam, čim prej popravili.

To in vse druge vaše obljube bomo pozorno spremljali in bomo, kot smo to delali s prejšnjo vlado, realizacijo obljub po naši presoji tudi podprli.

Zato s tega mesta želimo premierju dobro izbiro ministrov, ki bodo razmišljali o dobrobiti naše skupne države in domovine, ne pa o lastnih koristih in preferencah.