Volilna enota: 8 Ptuj

Volilni okraj:

  • volilni okraj Murska Sobota 1 (Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, del občine Moravske Toplice, ki obsega območje naselij: Berkovci, Čikečka vas, Fokovci, Ivanjševci, Ivanovci, Kančevci, Krnci, Lončarovci, Martjanci, Motvarjevci, Noršinci, Pordašinci, Prosenjakovci, Ratkovci, Sebeborci, Selo, Središče in del mestne občine Murska Sobota, ki obsega območje naselij: Krog, Markišavci, Nemčavci, Satahovci)
  • volilni okraj Murska Sobota 2 (Beltinci, del mestne občine Murska Sobota, ki obsega območje naselij: Bakovci, Černelavci, Kupšinci, Murska Sobota, Polana, Pušča, Rakičan, Veščica, in del občine Moravske Toplice, ki obsega območje naselij: Bogojina, Bukovnica, Filovci, Ivanci, Lukačevci, Mlajtinci, Moravske Toplice, Suhi Vrh, Tešanovci, Vučja Gomila)

Številka na glasovnici: 1

Rojena: 14. december 1984

Zaposlena: Receptor