Vlada naj ukine brezplačno cestnino za Ukrajince – pobuda

July 8, 2022 Slovenska nacionalna stranka

Vlada Republike Slovenije je med ukrepi »Pomoči Slovenije državljanom Ukrajine« sprejela tudi sklep, da vozilom z ukrajinskimi registrskimi številkami do 3,5 tone največje dovoljene mase, za katera bi bila sicer obvezna uporaba e-vinjete le-te ni potrebno kupiti.

V tem delu je potrebno povedati, da je na slovenskih avtocestah opaziti predvsem vozila z ukrajinskimi registrskimi oznakami, ki so višjega cenovnega razreda oz. se jih uvršča med luksuzna vozila.

V Slovenski nacionalni stranki menimo, da vozniki takšnih vozil ne potrebujejo pomoči Slovenije v smislu oprostitve plačila cestnine za uporabo slovenskih avtocest, zato vladi predlagamo, da ta ukrep nemudoma prekine saj s trenutno veljavnim ukrepom v neenakopraven položaj spravlja slovenske državljane, ki so s svojimi prispevki zgradili avtocestni križ.

, , , , ,